vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Změna rozhodnutí o pronájmu honitby

Dotaz č.: 1387

Otázka:

Na valné hromadě HS byly tři žádosti A, B, C, a každá žádost o pronájem honitby byla člena HS. Valná hromada rozhodla většinou hlasů, že honitbu do nájmu na 10 let dostane člen HS číslo B. Zákon říká, že má HS povinnost umožnit účast na užívání honitby svému členovi. Mohou se členové HS čísel A a C něčeho domoci, nebo platí rozhodnutí valné hromady, pokud ta takto rozhodla a nemá a C?

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti má ustanovení o výběru nájemce honitby a o přednosti ve využití honitby trochu pomíchané. V daném případě nejde o přednost ve využití honitby, ale jen o výběr mezi uchazeči o nájem honitby, kteří mají stejnou osobní pozici /pozicemi jsou: člen HS, vlastník pozemku, nájemce pozemku, ostatní zájemci/. Takže není-li zájemce mezi členy HS, přistoupí se k rozhodování mezi vlastníky atd./. Ze zákona lze také odvodit, že se při rozhodování u jednotlivých pozic se přihlíží také k množství členů /osob/. Takže, kdyby v daném případě zájemci  A a C spolu s dalšími /třebas i nečleny HS/ založili myslivecké sdružení a podali žádost o nájem honitby, o žádosti žadatele B by se již nerozhodovalo.

 

 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...