vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Zohlednění velikostí pozemků u členů HS vůči možnostem lovu

Dotaz č.: 1390

Otázka:

V HS se schyluje k tomu, že honitba bude využívána v režii HS. Jde nějak v provozním řádu upravit provádění myslivosti, kdy jeden vlastník, člen HS, má 4000m2 a druhý má 435 ha. Mají při výkonu stejná práva, nebo jde např. stanovit, že povolenka k lovu se vydává až pro vlastníky nebo soubor vlastníků nad X hektarů (např. jedna povolenka na 50 ha vlastních pozemků)

Tazatel:

Odpověď:

Způsob využití společenstevní honitby na vlastní účet je v působnosti valné hromady honebního společenstva, pokud tuto působnost nesvěřila honebnímu starostovi nebo honebnímu výboru. I pravidla pro toto využití se obvykle stanoví v provozním řádu, schvalovaném rovněž valnou hromadou. Nelze převzít provozní řád mysliveckého sdružení, kde jde o společné provádění myslivosti, tedy založené na rovnosti členů, a podíl na výhodách se odvíjí od účasti na něm, samozřejmě s úlevami pro staré a nemocné členy a s mimořádnými výhodami při jubileích členů, svatbách apod. V režii HS je nutno přihlédnout k tomu, že užitky se rozdělují nerovně- podle „hlasů“ (výměry vlastních pozemků). Pokud má některý člen honebního společenstva majoritu v rozhodování, nemohou ostatní členové otázku využití honitby při hlasování ovlivnit. Majoritní člen se dostává do pozice nájemce, mohl by si honitbu sám najmout. Potom by měl povinnost z § 32 zákona o myslivosti umožnit účast ostatním členům HS přednostně před dalšími osobami (např. nájemci honebních pozemků, hosty, plnomocníky členů).

Propracovaná odpověď zatím neexistuje.
Vladimír Čechura

Zpracování dat...