vychází v 6:41 a zapadá v 19:06
vychází v 7:34 a zapadá v 20:01
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

členství v HS

Dotaz č.: 1411

Otázka:

Je možné, aby myslivecké sdružení, které je org. dle zák. o sdružování občanů, si zakoupilo pozemek, který je součástí HS, a na základě této skutečnosti jako člen HS si zažádalo o pronájem honitby dle § 32 odst. 2 zák. o myslivosti? Není uvedené MS svým účelem a činností /vlastník půdy/ podnikání, podílu na zisku v rozporu se zák. o sdružování občanů?

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti v ustanoveních o honebních společenstvech se zmiňuje o členech HS jen jako o vlastnících honebních pozemků, nerozlišuje,  zda jde o osoby fyzické nebo právnické. Stejně tak zákon o sdružování občanů v § 2 odst. 2 uvádí, že členy sdružení mohou být právnické osoby, nerozlišuje, zda jde o ziskové či neziskové.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...