vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

důsledky zániku nájmu

Dotaz č.: 1425

Otázka:

Pokud podaly žádost dvě myslivecká sdružení a ani jedno z nich nedosáhne potřebných 75% z přítomných hlasů...co se stane s honitbou pak? Spadá automaticky do vlastní režie honebního společenstva, nebo i Honební společenstvo musí pro vlastní režii získat potřebných 75%.

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení § 32 odst. 1 zákona o myslivosti neuvádí jen dva způsoby využití honitby jejím držitelem

(v režii, pronájem), ale obsahuje i povinnost užívat honitbu v režii (na vlastní účet), pokud se mu ji nepodaří pronajmout. Jeho postavení jako uživatele honitby nastává prvým dnem následujícím po skončeném

nájmu.


 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...