vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

neplatné podmínky smlouvy

Dotaz č.: 1445

Otázka:

Zajímalo by mě, zda je standardní smlouva o nájmu honitby, kterou letos uzavíraly Lesy České republiky s.p. jako držitel mnoha honiteb v České republice s různými nájemci, v souladu se zákonem o myslivosti. Jedná se o část smlouvy, která určuje povinnost nájemce potvrdit výši škody způsobenou zvěří na lesních porostech, zjištěnou Lesy České republiky s.p a povinnost nájemce takto zjištěnou škodu uhradit. Případné neplnění těchto povinností má podle nájemní smlouvy důsledek v možnosti vypovědět tuto nájemní smlouvu ze strany držitele honitby. Přitom postup při uplatňování škody je stanoven zákonem o myslivosti, kde se uvádí, že se uživatel honitby a vlastník honebního pozemku (a poškozeného lesního porostu na něm), vymáhající škodu, mají na výši škody dohodnout, resp. v případě nedohody se má vlastník pozemku s uplatněním škody obrátit na soud. Jedná se o smlouvu, jejíž text zpracovaly Lesy České republiky s.p., a nájemci honiteb, pokud chtěli honitbu pronajmout na základě úspěšného výsledku výběrového řízení, museli takovou smlouvu podepsat.

Tazatel:

Odpověď:

Podle mého názoru je neplatná část smlouvy, která ukládá nájemci povinnost potvrdit výši

škody zjištěnou LČR. Vylučuje totiž postupy a lhůty pro uplatnění nároků na náhradu škody

podle § 55 zákona o myslivosti. Tím ve smyslu § 39 a 41 občanského zákona je tato část smlouvy

neplatná a návrh soudu na konstataci neplatnosti by měl být úspěšný.
JUDr. Ing. Vladimír ČechuraZpracování dat...