vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

nošení malorážky

Dotaz č.: 1366

Otázka:

Prosím o potvrzení či vyvrácení informace, že může nosit v lese malorážku pouze myslivecká stráž, nebo hospodář, nebo zda-li je nějaké omezení či předpis na možnost použití této zbraně při provádění myslivosti

Tazatel:

Odpověď:

Omezení nošení malorážek v honitbě bylo uváděno v dřívějších právních předpisech, mysliveckých řádech apod., a to z obavy před pytlačením či při nařízené redukci kulových zbraní. Uživateli honitby přísluší obecně rozhodnout o druhu zbraně při vydávání povolenky k lovu. Jestliže budoucí lovec „chce“ lovit zbraní jinou, tak povolenku prostě nedostane. Zákon o zbraních (č. 119/2002 Sb.) v příloze v části první pod bodem 19 uvádí  definici lovecké zbraně jako dlouhá zbraň broková, kulová nebo kombinovaná, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti). Ten pak pro lov zvěře spárkaté připouští jen použití kulového náboje se stanovenou energií a pro lov (jedině společný) vyjmenované zvěře drobné jen brokového náboje se střelou hromadnou.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...