vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

přednost ve využití honitby

Dotaz č.: 1430

Otázka:

Vlastním několik hektarů pozemků v jedné honitbě - mám nějaké právo na povolenku k lovu v dané honitbě? Lovecký lístek a zbrojní průkaz mám.

Tazatel:

Odpověď:

V honitbě vlastní užívané jejím držitelem přednost není, vydání povolenky (= využití) záleží na držiteli.

V honitbě /vlastní/ honebního společenstva užívané v režii HS mají přednost jen členové HS.

V honitbě HS pronajaté členovi HS či více členům HS mají přednost další členové HS.

V honitbě HS pronajaté mysliveckému sdružení mají právo na přednostní přijetí za člena MS členové HS a vlastníci nečlenských honebních pozemků (např. přičleněných).

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...