vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

škoda zvěří

Dotaz č.: 1442

Otázka:

Postup ve sdružení při placení škod zvěří. 1., zemědělec vyzval písemně naše MS k úhradě škody zvěří (snížený výnos semene řepky). Na jednání se dostavil k zemědělci výbor MS, který dohodl výši náhrady (cca polovinu prvotního požadavku zemědělce) a po vydání faktury ji pokladník zaplatil. Někteří členové MS namítají, že měla být svolána mimořádná členská schůze, která měla zaplacení škody schválit. 2 .A kdyby schůze byla potřeba, jak postupovat, když výsledek hlasování schůze bude, že škodu MS platit nemá a výbor se má na zemědělce vykašlat a dál s ním nejednat.

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti o působnosti valné hromady rozhodovat o finančním hospodaření lze vykládat jen tak, že jde např. o rozpočet, půjčku apod. a nikoliv o náhradu škody na zem. a les. pozemcích, kde MS odpovídá ze zákona.a kde při jednání s poškozeným honební výbor výši náhrady škody dohodl.


Vladimír Čechura
Zpracování dat...