vychází v 7:45 a zapadá v 16:39
vychází v 12:12 a zapadá v 2:59
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

tvorba MS

Dotaz č.: 1455

Otázka:

Honební společenstvo provádí myslivost v honitbě ve vlastní režii, členové tohoto HS vlastníci pozemků by chtěli založit Myslivecký spolek a následně pronajmout honitbu od tohoto HS. Jde o to, jak sepsat stanovy, aby nebyly v rozporu se zákonem č.83/1990 Sb. a přitom bylo zřejmé, že členem MS může být pouze osoba, vlastník pozemků v daném honebním společenstvu. Nevím, zda lze v konkrétním případě použít stanovy, které jsou ke stažení na stránkách Myslivosti v legislativě.

Tazatel:

Odpověď:

Zakládání MS složeného výhradně z členů HS je kontraproduktivní. Jestliže HS změní své základní rozhodnutí o využití honitby z vlastní režie na nájem, rozhoduje se pak otevřeně ve výběrovém řízení, komu honitbu pronajmout. Např. v prvém kole jsou zájemci z řad členů HS (jednotlivci či jejich seskupení), druhém kole pak vlastníci pozemků- nečleni, třetím nevlastníci atd.  Na stránkách www.myslivost.cz v odkazu Legislativa je vzor stanov MS podle nového občanského zákoníku.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...