vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

ustavení myslivecké stráže

Dotaz č.: 1417

Otázka:

Ustavení myslivecké stráže při prodloužení nájmu honitby. Nájemní smlouva byla uzavřena do 31.3.2013, Dne 18.1.2013 byla prodloužena dodatkem do 31.3.2023. Kdy nastane termín pro ustavení nové myslivecké stráže a nového hospodáře. Pokud je to při prodloužení dodatkem nutné.

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti v § 12 odst. 2 uvádí, že myslivecká stráž se ustanovuje na dobu 10 let a že opakované ustanovení je možné (u mysl. hospodáře doba stanovena není, z § 35 odst. 2 však vyplývá, že jde prakticky rovněž o 10 let). V § 33 odst. 1 pak stanoví obligatorní dobu nájmu honitby na 10 let.

Pro návrh na ustanovení je stanovena doba 30 dní počítaná ode dne vzniku povinnosti stráž navrhnout (u mysl. hospodáře je to 15 dní). Z toho vyplývá, že doby nájmu (a užívání honitby na vlastní účet) a doby ustanovení myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře se úmyslně kryjí, ale jen rámcově (stěží lze dosáhnout krytí na absolutně stejný počet dní).

Vladimír Čechura

Zpracování dat...