vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Který zákon a jak řeší povinnost archivovat zápisy členských schůzí MS?

Dotaz č.1346 [ zadáno 9.9.2011 ]

Který zákon a jak řeší povinnost archivovat zápisy členských schůzí MS? Tzn. jak dlouhá je povinnost archivovat zápisy?

Co se stane, když výbor MS odstoupí a nový nebude zvolen?

Dotaz č.1345 [ zadáno 9.9.2011 ]

Co se stane, když výbor MS odstoupí a nový nebude zvolen?

Za jakých podmínek je legální koupit vycpanou sojku?

Dotaz č.1344 [ zadáno 9.9.2011 ]

Za jakých podmínek je legální koupit vycpanou sojku? Musí mi prodejce poskytnout nějaké potvrzení, že ptáka (k preparaci) nabyl legálním způsobem?

hlasování v MS vahou roků členství

Dotaz č.1343 [ zadáno 7.7.2011 ]

Člen honební společenstva při hlasování disponuje jedním hlasem za každý započatý hektar. Odporovalo by zákonu, kdyby každý člen mysliveckého sdružení disponoval jedním hlasem za každý započatý rok členství v MS?

Kdo uděluje souhlas o přítomnosti mysliveckého zařízení (posedu) na pozemku.

Dotaz č.1342 [ zadáno 29.6.2011 ]

Kdo uděluje souhlas o přítomnosti mysliveckého zařízení (posedu) na pozemku. Je to majitel pozemku, nebo nájemník, který pronajatý pozemek obhospodařuje.

Hlasování na HS s pozemky v exekuci

Dotaz č.1341 [ zadáno 20.6.2011 ]

Má majitel 30 ha pozemků a součastně místostarosta honebního společenstva, který má na své pozemky uvalené nařízení exekuce, omezení vlastnického práva a zástavní právo zákonné, pravomoc s těmito hektary hlasovat na valné hromadě honebního společenstva?

Je možnost získat lovecký lístek pro cizince (Švýcarský občan) na dobu delší než l rok

Dotaz č.1340 [ zadáno 3.6.2011 ]

Je možnost získat lovecký lístek pro cizince (Švýcarský občan) na dobu delší než l rok a následně pak zda je možno dát jeho držiteli povolenku k lovu v MS. Zřejmě asi bude problém, že Švýcarsko není členem EU.

Hospodář honitby chce zákaz pro mé psy pro dosled spárkaté zvěře

Dotaz č.1339 [ zadáno 2.6.2011 ]

Mám 3 lovecky upotřebitelné psy (velšteriér)- BZ,LZ,NL,MSBL. Hospodář honitby chce zákaz pro mé psy pro dosled spárkaté zvěře (on má barváře). Dále, protože jsem je nedal do stavů honitby, tak zákaz jejich účasti na naháňce (to nevadí- nebudu se účastnit) a používání k lovu všeobecně. Dle mého názoru ze zákona o myslivosti je nutné k lovu používat lovecky upotřebitelné psy. Navíc je to jeho názor nikoliv členské schůze.

Jsou platná usnesení členské schůze, která nebyla svolána podle zákona?

Dotaz č.1338 [ zadáno 2.6.2011 ]

Jsou platná usnesení členské schůze, která nebyla svolána podle zákona? Předseda vypracoval plán činnosti, ve kterém jsou termíny členských schůzí, a dále už svolání neřeší! Jsem povinen se jich účastnit? Je možné zvolit nepřítomného člena na členské schůzi do výboru MS?

Mohu usmrcovat černou zvěř chycenou do odchytového zařízení?

Dotaz č.1337 [ zadáno 16.5.2011 ]

Mohu usmrcovat černou zvěř chycenou do odchytového zařízení? Pokud ano, tak jakým způsobem a za jakých podmínek?

Zpracování dat...