vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Kdo může provést odstřel zdivočelých domácích zvířat?

Dotaz č.1336 [ zadáno 16.5.2011 ]

Mám problém s člověkem, který je myslivec, jenže neloví zvěř v lese, ale střílí zvířata uprostřed vesnice. Takto mi zabil kočku. Je možné, aby mu byla odebrána povolenka popřípadě zbraň?

Se zbraní k vydání zbrojního průkazu

Dotaz č.1335 [ zadáno 16.5.2011 ]

Při žádosti o vydání zbrojního průkazu jsem byl policistou obeznámen, abych si při vyzvednutí nového zbrojního průkazu dostavil i se zbraní. Jakým způsobem má tato výzva vypadat, a jeli to podmínka pro vydání zbrojního průkazu.

Je legalizace zbraně obtížná?

Dotaz č.1334 [ zadáno 3.5.2011 ]

Je legalizace zbraně obtížná? Mohou mi případně zbraň zabavit, nebo dát pokutu? Jak postupovat?

Jak je právně napadnutelné rozhodnutí VH?

Dotaz č.1333 [ zadáno 18.4.2011 ]

Je právně napadnutelné rozhodnutí valné hromady o pronájmu společenstevní honitby místnímu MS, jehož někteří členové jsou členy HS, proti jinému uchazeči o honitbu, který nabídl několikanásobně vyšší nájemné, případně, po kom je vymahatelný rozdíl ve finančním vyrovnání vzniklý z důvodu nižšího nájmu za honitbu.

Jak dlouho musí uchovávat honební společenstvo dokumentaci k jednotlivým valným hromadám?

Dotaz č.1332 [ zadáno 7.4.2011 ]

Jak dlouho musí uchovávat honební společenstvo dokumentaci k jednotlivým valným hromadám? Plné moci účastníků, zápisy z jednání, zápisy z výborových schůzí a podobně.

šance na odvolání pro nepřiměřeně tvrdý postih za nesprávný odlov

Dotaz č.1331 [ zadáno 6.4.2011 ]

Člen našeho MS se účastnil jako host naháňky v jiné honitbě. Při nástupu přednesl místní hospodář preliminář lovu. Sele, lončáci a zvěř škodlivá myslivosti. Při zavádění střelců do poslední leče, hospodář údajně posledním lovcům řekl, že zde se loví vše, malé i velké prase. Na našeho člena přišel ovšem dospělý, medajlový kus, který střelil. Byl sepsán záznam o průběhu naháňky, na uvedeném kusu bylo dodatečně nalezeno starší poranění zadního běhu, které do určité míry omezovalo hybnost kloubu. Správní orgán, kam přísluší místní honitba zahájil řízení o porušení zákona a vyhlášky myslivosti, konkrétně o neoprávněném lovu dospělé černé zvěře na společném lovu - dospělý kus - a udělil střelci finanční pokutu ve výši 12 000Kč, kterou střelec neprodleně uhradil. v zákonné lhůtě se proti verdiktu neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci. Místní úřad, ale postoupil celou věc k dořešení dle zákona o myslivosti úřadu v místě bydliště střelce, který s ním zahájil správní řízení o odebrání loveckého lístku na dobu 2 let a s tím související odebrání zbrojního průkazu skupiny C - lovecké zbraně. Ptám se, zda je šance na odvolání v celém problému pro nepřiměřeně tvrdý postih za nesprávný odlov. Domnívám se, že zaplatit pro mladšího myslivce tuto pokutu je snad dostatečná výstraha, aby si uvědomil, že myslivost je především o kázni. V případě, že bude odebrán lovecký lístek a zbrojní průkaz na 2 roky, zda je možnost po uplynutí třeba 1 roku žádat o zpětné vydání, nebo si bude muset celé 2 roky " odsedět" a dále absolvovat nové zkoušky k vydání ZP.

povolenka k lovu pro nezletilé

Dotaz č.1330 [ zadáno 6.4.2011 ]

Může absolvent lesnické školy, kterému ještě není 18 let, dostat povolenku k lovu zvěře v MS? Lovecký lístek a zbrojní průkaz včetně pojištění vlastní.

Provozování sokolnictví u nás cizincem

Dotaz č.1329 [ zadáno 5.4.2011 ]

Můj známý, Skot, který často pobývá v ČR, má zájem o sokolnictví, které však díky cestování po celý rok nemůže provádět ve své domovině. Jaký by byl postup k získání oprávnění k sokolnictví u nás pro tohoto cizince? S dravci nechce lovit, pouze létat, takže lovecký lístek nechce. Jestli jsem si dobře přečetl stanovy, tak členem ČMMJ se může stát i bez mysliveckých zkoušek a tím pádem by mohl jít i k sokolnickým zkouškám, které jako podmínku uvádějí jen členství v klubu nikoliv získání loveckého lístku.

Potrestání člena výboru MS

Dotaz č.1328 [ zadáno 20.3.2011 ]

Náš člen ulovil v době hájení a bez povolenky kňoura staršího dvou let, a zatím nebyl nijak potrestán. Mezitím došlo ke zvolení nového výboru, může mu tento výbor dodatečně udělit postih, pokud ještě neuplynula roční promlčecí lhůta? Stanovy uvádějí jednu z možností nevydání povolenky k odlovu spárkaté zvěře max. na dobu jednoho roku, jak tomu tedy rozumět, jde o kalendářní rok nebo se do tohoto roku počítá pouze doba lovu zvěře? Ještě mě zajímá, jestli lze do MS přijímat členy pouze na základě přímého rodinného vztahu k některému z členů? Určitá skupina se snaží o prosazení tohoto omezení. Je toto v rozporu s právními předpisy?

Jak a podle čeho stanovit výši vstupního členského podílu nového člena do MS.

Dotaz č.1327 [ zadáno 16.3.2011 ]

Jak a podle čeho stanovit výši vstupního členského podílu nového člena do MS.

Zpracování dat...