vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Platnost či neplatnost odebraného zbrojního průkazu

Dotaz č.1326 [ zadáno 14.3.2011 ]

Bylo se mnou zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin. Jedná se o naprostý nesmysl, který - bohužel - nepochopil ani dozorující státní zástupce. Podle § 57 zákona o zbraních to plně chápu a respektuji. Zbraně jsem odevzdal i se zbrojním průkazem, a blíží se nabytí právní moci. Na správním řízení mi bylo sděleno, že je zbrojní průkaz pouze zajištěn, což říká zákon, ZP PLATÍ. V místnosti / shodou okolností naproti /, kde jsem předával zbraně a průkazy zbraní, mi jistým nadporučíkem bylo sděleno, že ZP - je-li zajištěn, v žádném případě NEPLATÍ. Můj právník, který se specializuje ryze na autorský zákon (zbraně a myslivost jsou pro něj španělská vesnice), mi řekl, že platí. Já si to osobně také myslím, nikde jsem v zákoně nic nenašel. Kdo má tedy pravdu. Jde o to, že jsem myslivecký hospodář a abych nevykonával svoji funkci neoprávněně / jedna z podmínek MH - platný zbrojní průkaz / a příp. přenesl pravomoci do vyřešení té smutné frašky na někoho ze sdružení

Jaké právo mají členové mysliveckého sdružení k vyloučení člena

Dotaz č.1325 [ zadáno 14.3.2011 ]

Jaké právo mají členové mysliveckého sdružení k vyloučení člena, když se po výroční schůzi nepohodl s výborem mysliveckého sdružení, ve kterém je hospodář, předseda a pokladník jedna rodina. Na základě rodinných vztahů usuzuji, že na příští schůzi budou navrženi k vyloučení.

Hosté vystupovali jako členové MS

Dotaz č.1324 [ zadáno 28.2.2011 ]

V našem MS došlo k zajímavé situaci. Při kontrole zápisů z členských schůzi, došlo k nálezu, že tři „členové MS“ nejsou od roku 2003 doposud členové MS, ale hosté MS. Podle výkladu výboru MS je hostu MS odepřeno základní právo zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích „ tzv. hlasovací právo“. Doposud ale byli tito „hosté MS“ považování za členy MS se všemi právy a povinnostmi včetně „hlasovacího práva“, které si řádně plnili. Navíc provozní řád ani stanovy MS statut „ hosta „ neřeší, ani neupřesňují. Jsou hlasování na čl. schůzích mysliveckého sdružení, kde hlasovali i tito hosté (protože byli považováni za členy MS) platná? Existuje nějaké právní řešení, aby tito hosté byli bez hlasování členské schůze bráni automaticky za členy MS, protože od roku 2003 plnili všechna práva, ale i povinnosti člena MS?

Povinnost pořídit si loveckého psa?

Dotaz č.1323 [ zadáno 4.2.2011 ]

Mám žádost za člena do MS od roku 05 (od tohoto roku se aktivně účastním povinností normálního člena). V roce 2009 jsem byl na výroční členské schůzi přijat člena. Při mém přijetí vznikla velká bouřlivá diskuze o loveckých psech, které naše MS potřebuje s tím, že si mám pořídit psa. Tuto možnost jsem po předložení mnoha argumentů nemohl přijmout (studium, bydliště ve 12 km vzdáleném městě v bytě 4x4m, práce ve zdravotnictví na 12 hod. provoz, nezkušenost při výcviku psa apod.). Po nikam nevedoucí diskusi se daná věc uzavřela s tím, že to nikam nevede a uvidí se časem. Ale objevil jsem v zápise poznámku k mému přijetí: "pokud si po škole nepořídí velkého psa, jeho členství zaniká". Toto jsem neodsouhlasil, nikde v řádu či stanovách nemáme, že nový člen si musí pořídit psa. Nyní MH poukazuje, že pokud si psa nepořídím do konce září (2 roky od přijetí), mé členství zanikne. Je toto právně možné? Mohou mi toto nařídit, mají právo mě vyloučit po dvou letech, i když se v tom "zápise" píše, co se týče časové lhůty pouze "po škole" (což již mám a pracuji). Jsem bezradný. Jakou tedy mám možnost ochrany? Může sdružení hlasovat o vyloučení apod., že nemám psa?

Jaké nezbytné i "ostatní" údaje má obsahovat razítko MS?

Dotaz č.1322 [ zadáno 2.2.2011 ]

Jaké nezbytné i "ostatní" údaje má obsahovat razítko MS?

Vyloučení člena MS, pokud nesouhlasí se stanovami?

Dotaz č.1321 [ zadáno 2.2.2011 ]

V provozním řádu mysliveckého sdružení máme zakotveno, že pokud člen písemně nepotvrdí souhlas s tímto provozním řádem a stanovami schválenými MVČR může být vyloučen. Je toto ustanovení správné?

Jaký doklad o zaplacení pojištění?

Dotaz č.1320 [ zadáno 27.1.2011 ]

Nechal jsem se pojistit u České pojišťovny. Dostal jsem kartičku, na které je uvedeno jméno, číslo pojistné smlouvy, datum od kdy- do neurčito, razítko. Hospodář ještě chce, abych mu přinesl doklad o zaplacení. Poraďte, co mám dělat?

Podle jakého zákona či předpisu lze zakázat majiteli účast jeho psa na společných honech?

Dotaz č.1319 [ zadáno 28.1.2011 ]

Lovecký pes při honu napadá ostatní psy. Podle jakého zákona či předpisu lze zakázat majiteli účast jeho psa na společných honech?

pozastavení členství

Dotaz č.1318 [ zadáno 18.1.2011 ]

Jeden z našich členů v MS poslal dopis adresovaný MS, s tím že žádá o pozastavení členství v MS od projednání do konce roku 2011. Ve stanovách samozřejmě žádný takový model není. Můžete mi prosím poradit jak postupovat, abychom se vyhnuli případným dalším problémům.

Musí mít hospodář MS povolenku k lovu (u srnčí a dančí zvěře)?

Dotaz č.1316 [ zadáno 17.1.2011 ]

Musí mít hospodář MS povolenku k lovu (u srnčí a dančí zvěře)? Pokud ano, od kdy je tato skutečnost v platnosti?

Zpracování dat...