vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

vstup do krajiny

Dotaz č.1305 [ zadáno 13.7.2010 ]

Je prosím možné vstupovat na pozemky v soukromém vlastnictví (například travnaté plochy louky, lesy), teré nejsou oploceny, ani zde není označení například:"Soukromý majetek, zákaz vstupu"? Mohu zde například pozorovat nebo fotografovat zvěř? Potřebuji k tomu souhlas vlastníka pozemku anebo honitby? Jsou zde nějaká omezení pohybu /aktivit v porovnání např. se státními nebo městskými lesy/pozemky?

podnikání HS

Dotaz č.1303 [ zadáno 26.5.2010 ]

Může honební společenstvo podnikat (vyvíjet jakoukoli činnost, tj. prodej masa, organizovat společenské akce atd.), když honitbu pronajalo fyzické osobě.

pojištění u poj. Halali jako podmínka členství v MS

Dotaz č.1302 [ zadáno 26.5.2010 ]

Mohu být i nadále právoplatným členem mysliveckého sdružení, i když jsem přestoupil k jiné pojišťovně, a tím mě bylo ukončeno členství v ČMMJ? Podmínka být členem ČMMJ není ve stanovách sdružení stanovena.

Kdo je nadřízený honebního společenstva

Dotaz č.1301 [ zadáno 29.4.2010 ]

Kdo je nadřízený honebního společenstva v případě, že jsme vystoupili z honebního společenstva a nesouhlasíme s výší neprůhledné náhrady za honitbu na našich pozemcích. Kde se máme odvolat a jaká máme práva vůči honebnímu společenstvu.

Lze vyloučit člena MS za neprokázané přestupky na úseku myslivosti

Dotaz č.1300 [ zadáno 29.4.2010 ]

Lze vyloučit člena MS popřípadě odebrat povolenu k lovu (po projednání výboru a pověření úkonem MH) za neprokázané přestupky na úseku myslivosti (tj. jeho činy jsou všeobecně známé, ale prozatím fakticky neprokázané, byl sice viděn při přestupku, ale nelze mu být jednoznačně prokázán - např. : foto, hmotný důkaz - sám viník zajisté tvrzení popírá, a je tu slovo proti slovu i přesto, že se jedná o více případů, a více členů, kteří na přestupky upozorňují), něco jako za ztrátu důvěry, poškozování dobrého jména MS za jeho činy? (například jízdou po soukromích polích, nasvícením pole a zvěře v honitbě pomocí vozidla a reflektorů při lovu, krmení černé hovězími vnitřnostmi, střelba druhé osoby na zvěř sedící vedle člena MS na posedu). Je takový neprokázaný přestupek přestupkem a je nějaká lhůta promlčení?

škody černou zvěří na poli oseté ozimem po kukuřici

Dotaz č.1298 [ zadáno 29.3.2010 ]

Pole bylo tentýž den po sklizni zoráno a další den zaseto. Popadané palice a klasy byly zaorány a to myslíme nemalé množství. Dnes po nás požaduje družstvo škodu.

bude třeba provádět znovu uvádění honiteb do souladu se zákonem o myslivosti

Dotaz č.1297 [ zadáno 29.3.2010 ]

V roce 2013 končí nájemní smlouvy honiteb, chtěl bych se zeptat, zda bude třeba provádět znovu uvádění honiteb do souladu se zákonem o myslivosti, nebo postačí svolat valnou hromadu, zvolit nového honebního starostu a honební výbor, a pronajmout znovu honitbu?

evidence v MS

Dotaz č.1296 [ zadáno 19.3.2010 ]

Existuje nějaká právní norma o povinnosti ukládat zápisy z členských a výročních schůzí MS. Pokud ano, kolik let musí být uloženy. Je povinností MS znovu po době delší než jeden rok řešit zpětně požadavky člena mysliveckého sdružení, ačkoliv revizní komise a členská schůze oprávněnost neshledala. Jde stručně vyjádřit, co vše řídí a eviduje mysl. hospodář? V zákoně je mimo jiné uvedeno, že vede další předepsanou evidenci. Co vše si lze pod tímto představit? Je opodstatněný přístup hospodáře - když mám evidovat lov, musím tedy vydávat a evidovat plomby. Když eviduji plomby, musím tedy evidovat zužitkování a prodej zvěře, když sleduji prodej, chci vést rovněž evidenci prohlížitele proškolené osoby. Přitom je v zákoně vždy při porušení těchto povinností sankcionován vždy uživatel honitby. Je i v případě, kdy je uživatel honitby soukromá firma a ne sdružení, hospodář oprávněn kontrolovat prodej až ke konkrétnímu odběrateli, když zdravotní nezávadnost zajišťuje prohlížitel, nebo jen sleduje, co se prodalo, co se spotřebovalo, co se nechalo lovcům a podobně?

Rozhodnutí o konání přehlídky trofejí

Dotaz č.1294 [ zadáno 4.3.2010 ]

Rozhoduje se o konání přehlídky trofejí v rámci správního řízení či mimo něj, případně proč tomu tak je.

Nahlašování lovu na pozemcích majitele, nečlena HS

Dotaz č.1293 [ zadáno 4.3.2010 ]

Musí MS nahlašovat majiteli pozemků, který NENÍ členem honebního společenstva lov na jeho pozemcích.? Konkrétně lov kulovnicemi na divokou.

Zpracování dat...