vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

desetileté období tvorby honiteb

Dotaz č.1292 [ zadáno 4.3.2010 ]

Pomalu se blíží "desetileté období" a z několika stran přicházejí "zaručené" informace (od několika fyz. osob, kterým by vyhovovaly změny hranic v lukrativních částech honitby) ve stylu "počkejte, obejdeme si vlastníky a utvoříme si honitbu, nebo pozemky přidáme k naší honitbě". Tyto informace podávají jako "hotovou věc" a lidé, kteří většinou nemají dobré právní vědomí, mají z této situace obavy, které se plošně šíří a vyvolávají nejistotu v širokém okolí. Druhá strana se tedy rovněž chystá ke shánění podpisů ve stylu, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Je možné takto manipulovat s hranicemi HS fyz. osobami bez honebního výboru, případně valné hromady HS?

Svolání členské schůze bez vědomí výboru či revizní komise MS

Dotaz č.1291 [ zadáno 19.3.2010 ]

Je možné aby 60 procent členů MS svolalo členskou schůzi bez vědomí výboru a nebo revizní komise a chtělo odvolat výbor MS.

Může předseda MS žádat členskou schůzi o důvěru pro svoji osobu?

Dotaz č.1290 [ zadáno 15.2.2010 ]

Může předseda MS žádat členskou schůzi o důvěru pro svoji osobu? Situace nastala poté, co dva členové výboru odstoupili ze svých funkcí z důvodu nefunkčnosti výboru jako orgánu pro kolektivní rozhodování (v současnosti rozhoduje především samostatně hospodář nebo jen předseda o řadě významných otázek týkajících se hospodaření MS). Tito odstupující členové měli funkce kynologického referenta a člena výboru, tedy žádná z funkcí přímo vyžadovaná zákonem. Náš výbor má 9 členů, toto bylo schváleno členskou schůzí - není ve stanovách. Po tomto odstoupení se jevilo, že členská schůze bude vyžadovat nějakou zásadní změnu vedení a tak předseda MS předešel této situaci tím, že požádal členskou schůzi o vyjádření důvěry svojí osobě (nikoli celému výboru) s tím, že do konce volebního období přebírá veškerou zodpovědnost za rozhodování na sebe a výbor bude dočasně 7členný. Důvěru získal, výbor by ji zřejmě nezískal. Je, prosím, tento postup v souladu se zákonem? Stávající situace je dosti vyhrocená – současný výbor není nyní schopen získat souhlas "odpůrců" k např. schválení vysokého množství odchovávané drobné zvěře (pro vlastní i cizí potřeby) - a tak současně sabotuje odchov jakéhokoliv množství zvěře (tj. i pouze pro vlastní potřeby). Je možné nějakým rozumným způsobem vyřešit tuto situaci aniž by došlo k novým volbám?

nezákoně povolený lov na nehonebním pozemku

Dotaz č.1289 [ zadáno 15.2.2010 ]

V naší honitbě je lesní školka, kterou KU uznal na návrh vlastníka pozemku za nehonební pozemek. Orgán státní správy myslivosti povolil lov zajíce na tomto nehonebním pozemku třetí osobě, i když pozemek leží pouze v naší honitbě. Neměl orgán státní správy myslivosti pověřit odlovem naše MS? Komu náleží ulovená zvěř?

Střelba přebitými náboji 9,3x72R na srnčí zvěř

Dotaz č.1288 [ zadáno 15.2.2010 ]

Myslivec sloví jinou spárkatou zvěř než srnčí, konkrétně nábojem 9,3x72R, který zákonem o mysl. nesplňuje požadovanou energii ve 100m a tvrdí, že má náboje osobně přebité na energii přes 1500 J. Může těmito přebitými náboji střílet?

Může být jednatel OMS volen a zvolen do OMR?

Dotaz č.1287 [ zadáno ]

Může být jednatel OMS volen a zvolen do OMR?

krávy se splašily následkem střelby

Dotaz č.1286 [ zadáno ]

Myslivecké sdružení provádělo v honitbě hon na kachny, který byl řádně ohlášen na MěÚ pověřené obce. V průběhu honu došlo ke splašení stáda krav,které se nacházely na pastvině vedle rybníka, obehnané elektrickým ohradníkem, kdy krávy tento překonaly a při následném úprku do obydlené části zde způsobily škodu na majetku občanů řádově v desítkách tisíc korun.Majitel stáda, zemědělská společnost, tvrdí, že krávy se splašily následkem střelby a požaduje po mysliveckém sdružení úhradu takto vzniklé škody s tím,že nebyli o konání honu vyrozuměni. Podotýkám, že myslivci o přítomnosti stáda nevěděli, neboť toto se nacházelo za horizontem cca 150-200 m od rybníka. Myslivci vinu popírají, neboť stádo mohlo splašit cokoliv (toulavý pes, šlápnutí do vosího hnízda apod.). Chtěl bych se zeptat, došlo se strany mysliveckého sdružení k porušení nějakých předpisů, případně jakých a je myslivecké sdružení v případě pokud se čistě hypoteticky prokáže, že střelbou způsobili splašení stáda a je zodpovědné za způsobené škody, a pokud ano,vztahuje se na toto povinné pojištění myslivců (pojišťovna Halali)? Osobně se domnívám, že jsme (jsem taktéž členem tohoto MS) žádný zákon ani jiný právní předpis neporušili, a že škodu by měla hradit zemědělská společnost, tedy majitel stáda.

zánik členství v MS nezaplacením členského příspěvku

Dotaz č.1285 [ zadáno ]

V provozním řádu našeho MS máme toto ustanovení. Člen, který nezaplatí do 31.3. členský příspěvek, je jeho členství v MS považováno za ukončené. Já jsem členský příspěvek v termínu nestihl zaplatit. Snažil jsem se co nejdřív dlužnou částku zaplatit, ale bylo mi výborem MS sděleno, že mé členství zaniklo. Je možné, aby nezaplacením členského příspěvku zaniklo členství?

pokles „členské„ výměry v HS pod 500 ha

Dotaz č.1284 [ zadáno ]

Již delší dobu diskutujeme o zajímavém problému a to počtu hlasů (členů) v HS. Je jasné, že při založení honitby musí mít HS min. 500 hlasů ( ev. 500 ha) a více, ale co po založení HS, uznání honitby. V průběhu let dochází k ukončení členství některých členů HS a to jak prodejem svých pozemků, tak různými legislativními kroky státní správy a počet členů HS již nedosahuje původního počtu a ostatní majitelé přidružených pozemků nechtějí být členy HS. Pokud vezmeme i nejkrajnější variantu, tak HS nemusí mít najednou žádné členy, honitbu pronajalo na dobu 10 let a co nyní dál. Pokládám tedy otázky: musí mít HS v každém okamžiku neustále 500 hlasů (500 ha); co činit, když se nepodaří doplnit HS; co se děje, pokud skončí v HS všichni členové HS

dohledávka kontra společný lov

Dotaz č.1283 [ zadáno 7.9.2009 ]

Dne 27.8.09 jsem byl slovně napaden předsedou MS, že si dělám soukromou naháňku. Bylo mi sděleno, že výborová schůze rozhodne o odebrání povolenky k lovu. Stala se tato věc. Dne 22.8. 09 jsem v odpoledních hodinách natrefil v kukuřici na tlupu černé zvěře. LUP mi je začali hlásit. Po určitém čase jsem jeden kus postřelil z důvodu dobrého a bezpečného dohledání jsem LUP odvolal a požádal 2 členy MS o pomoc. Po obstavení kukuřice se podařilo kus vytlačit a následně dostřelit. Jednalo se o prase o váze 65 kg. Při lovu jsem použil LUP a zvěř byla postřelena a následně dostřelena kulovou zbraní ráže 7x64. Jednalo se o individuální lov. Po dohledání zvěře jsem vše nahlásil a předložil ke kontrole mysliveckému hospodáři. Odlov černé zvěře jsem prováděl dle zákona o myslivosti a plánu lovu.

Zpracování dat...