vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

dohledávka kontra společný lov

Dotaz č.1283 [ zadáno ]

Dne 27.8.09 jsem byl slovně napaden předsedou MS, že si dělám soukromou naháňku. Bylo mi sděleno, že výborová schůze rozhodne o odebrání povolenky k lovu. Stala se tato věc. Dne 22.8. 09 jsem v odpoledních hodinách natrefil v kukuřici na tlupu černé zvěře. LUP mi je začali hlásit. Po určitém čase jsem jeden kus postřelil z důvodu dobrého a bezpečného dohledání jsem LUP odvolal a požádal 2 členy MS o pomoc. Po obstavení kukuřice se podařilo kus vytlačit a následně dostřelit. Jednalo se o prase o váze 65 kg. Při lovu jsem použil LUP a zvěř byla postřelena a následně dostřelena kulovou zbraní ráže 7x64. Jednalo se o individuální lov. Po dohledání zvěře jsem vše nahlásil a předložil ke kontrole mysliveckému hospodáři. Odlov černé zvěře jsem prováděl dle zákona o myslivosti a plánu lovu.

Jízda se zbraní do honitby přes honební pozemky sousedního sdružení

Dotaz č.1282 [ zadáno 7.9.2009 ]

Máme neustálé problémy se členy sousedního sdružení, kteří jezdí do své honitby přes naše honební pozemky (polní a lesní cesty). Byli zastaveni mysliveckou stráží, které sdělili, že tak konat mohou, protože se informovali na pověřené obci, kde jim pracovnice odboru ŽP sdělila, že jejich konání není v rozporu se zákonem o myslivosti. Po mém dotazu mi toto potvrdila a dále mi sdělila, že tak činit mohou, protože mají zbraně v motorovém vozidle v pouzdře nebo s vyndaným závěrem a tudíž nejsou ve stavu k okamžitému použití a že si pouze krátí cestu do honitby (přístup mají po silnici, ovšem delší). Domnívám se, že uvedený postup je nesprávný a i na tento případ rovněž platí odpověď uvedená pod č. 1128. Pracovnice pověřená výkonem státní správy myslivosti mylně používá části zákona o zbraních a střelivu, který však se zákonem o myslivosti nemá nic společného. Zároveň se odvolává na pokyny nadřízených úřadů a na odložené případy policií ČR, které s tímto nemají žádnou souvislost.

Jízda se zbraní do honitby přes honební pozemky sousedního sdružení

Dotaz č.1282 [ zadáno ]

Máme neustálé problémy se členy sousedního sdružení, kteří jezdí do své honitby přes naše honební pozemky (polní a lesní cesty). Byli zastaveni mysliveckou stráží, které sdělili, že tak konat mohou, protože se informovali na pověřené obci, kde jim pracovnice odboru ŽP sdělila, že jejich konání není v rozporu se zákonem o myslivosti. Po mém dotazu mi toto potvrdila a dále mi sdělila, že tak činit mohou, protože mají zbraně v motorovém vozidle v pouzdře nebo s vyndaným závěrem a tudíž nejsou ve stavu k okamžitému použití a že si pouze krátí cestu do honitby (přístup mají po silnici, ovšem delší). Domnívám se, že uvedený postup je nesprávný a i na tento případ rovněž platí odpověď uvedená pod č. 1128. Pracovnice pověřená výkonem státní správy myslivosti mylně používá části zákona o zbraních a střelivu, který však se zákonem o myslivosti nemá nic společného. Zároveň se odvolává na pokyny nadřízených úřadů a na odložené případy policií ČR, které s tímto nemají žádnou souvislost.

Je nutnou podmínkou pro vykonání vyšší odborné zkoušky z myslivosti hotová

Dotaz č.1281 [ zadáno 7.9.2009 ]

Je nutnou podmínkou pro vykonání vyšší odborné zkoušky z myslivosti hotová

škoda zavlečenou zvěří

Dotaz č.1280 [ zadáno 10.8.2009 ]

Hradí MS škodu zavlečenou zvěří/konkrétně nutrie/?

Plán lovu by měla odsouhlasit členská schůze MS?

Dotaz č.1279 [ zadáno 7.8.2009 ]

Plán lovu by měla odsouhlasit členská schůze MS? Pokud ano, dle jakého zákona nebo vyhlášky?

Je možné, aby na poraněné nebo nemocné srnčí myslivec poslal loveckého psa, aby zvěř zadávil?

Dotaz č.1278 [ zadáno 15.7.2009 ]

Je možné, aby na poraněné nebo nemocné srnčí myslivec poslal loveckého psa, aby zvěř zadávil?

Je možno lovit zvěř spárkatou pomocí dravců

Dotaz č.1277 [ zadáno 25.6.2009 ]

Je možno lovit zvěř spárkatou pomocí dravců a řeší to zákon? Při lovu pomocí dravců je nutná povolenka k lovu? Je potřeba výjimka k lovu a kdo ji vydává?

pravidla společného lovu

Dotaz č.1276 [ zadáno 25.6.2009 ]

Na našem trutnovském okrese je při lovu prasat divokých na společných lovech zakotven trend, že je možno lovit prase divoké a to: sele a lončák do váhy 50 nebo 60 kg. Nahlédnutím do zákona o myslivosti jsem nepochybně zjistil, že tento zákon nic podobného nestanoví. Lze lovit sele a lončáka bez omezení. Podotýkám, že lončáka lze po lovu zjistit podle toho, že nemá narostlý 3. molár. Chci se dotázat, zda tato praktika je v mysliveckém světě únosná a možná a zda ji musejí ať domácí myslivci anebo hosté dodržovat? V případě, že je tato eventualita možná, tak podle jakých ustanovení? Ještě jsem zjistil, že za porušení shora popsaných skutků, ukládá myslivecké sdružení dost citelné finanční pokuty a to od 1000 Kč až do výše 5000 Kč, i když není správním orgánem ve smyslu zákona. Tak se velmi slušně dotazuji i na tuto skutečnost, zda je sdružení oprávněno pokuty ukládat a vybírat? Případně podle jakého ustanovení?

školení veterinárních prohližitelů

Dotaz č.1275 [ zadáno 25.6.2009 ]

Jsem absolventem školení veterinárních prohližitelů. Můžu prohlížet, opatřovat razítkem a tím pádem uvádět do spotřeby maso srnčí zvěře, které bude použito v našem MS na pohoštění lidí na našem mysliveckém karnevalu?

Zpracování dat...