Aktuality

Africký mor prasat (AMP) v Německu

| Diskuzní fórum
Africký mor prasat (AMP) v Německu
V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro Českou republiku hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska.
Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu. Na začátku října Německo evidovalo 53 případů AMP.

 
Jediné místo na světě, kde se podařilo eradikovat AMP je pouze území České republiky. Malý zázrak, ale zejména tvrdá práce myslivců, veterinářů a dalších složek nám dovolila vrátit se do „normálního“ režimu. Normálního s ohledem na to, že v současné době nesbíráme uhynulé divočáky a nemusíme ulovené kusy vozit do kafilérie. Ovšem nesmíme přestat být pozorní, protože vývoj situace v sousedních státech, jako je Polsko, Slovensko a nově Německo, je alarmující.  

IMG_1070-web.jpg
 
Obavy z AMP měli v Německu už v roce 2019
 
Německo již před více než rokem realizovalo opatření s cílem redukce populace prasete divokého. K tomuto opatření vedla Německo obava z nákazy AMP, kdy vznikají ohniska od sebe vzdálená až stovky kilometrů.
Příkladem může být ohlášení nového ohniska v Polsku v listopadu loňského roku, kde byl potvrzen AMP u divočáka, který byl sražen autem u obce Tarnów Jezierny. Nejbližší místo s výskytem AMP na území Polska, nedaleko Varšavy, bylo v tu chvíli vzdálené 300 km.  Nález a ohlášení nového ohniska zároveň přinesl starosti také do Libereckého kraje, neboť Frýdlantský výběžek je vzdálen vzdušnou čarou 110 km od místa nálezu.

Obrazek-c-1-Tarnow-Jezerny-vzdalenost-od-CR.PNG
Vzdálenost nálezu nedaleko obce Tarnów Jezierny v Polsku od hranic s ČR. 
 
Tento skok ve výskytu nákazy způsobil v Německu velké obavy.  Navíc během několika dní bylo nalezeno 9 kadáverů již jen 80 km od německých hranic.
Na tuto situaci šíření AMP Německo reagovalo zvýšením odměn za nalezení uhynulých divočáků a zintenzivněním lovu v okresech v blízkosti hranic s Polskem.
 
Na konci roku 2019 se Německo v obavě z rozšíření nákazy AMP na jeho území rozhodlo vybudovat plot na hranici s Polskem.
Na začátku roku 2020 se objevil v Polsku případ divočáka pozitivního na AMP jen 21 km od hranic s Německem, během ledna se AMP objevil pouhých 12 km od německých hranic a na konci března to bylo už jen 10 km. Poté se situace „uklidnila“ a nepřicházely žádné nové informace.
 
AMP poprvé potvrzeno na území Německa
 
Nová zpráva se objevila až 7. září 2020, kdy byl v příkopu nedaleko cesty nalezen silně rozložený kadáver prasete divokého. Kádaver byl nalezen po sklizni v kukuřičném poli myslivcem. Místo prvního nálezu bylo vzdáleno asi 6 km od polsko-německé hranice.
O dva dny později vydala státní laboratoř Berlín-Braniborsko podezření na AMP po testování.
Dne 10. září 2020 potvrdila národní referenční laboratoř Německa, Friedrich-Loeffler Institut (FLI) první případ AMP u divokých prasat v Německu.
 
tabulka.jpg
 
IMG_1169-web.jpg

Po čem volali farmáři a myslivci na konferenci 24. září v Saarlandu
 
Ústřední krizový tým by měl dohlížet na aktivity napříč okresy. Zvlášť chráněna by měla být hranice s Polskem, tak aby divočáci nemohli překročit hranice.
Spolkové země Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Sasko byly vyzývány k bližší spolupráci a k implementaci doporučení FLI.
Na této konferenci zástupci DBV a DJV požadovali zapojení místních obyvatel do vyhledávání kadáverů a pomoc myslivců, zemědělců a lesníků. Požadovali také poskytnutí adekvátní náhrady pro dobrovolníky. Zdůraznili zde nutnost zapojit do této činnosti co nejvíce lidí, aby se podařilo najít zdroj nákazy a izolovat ho s ohledem na další šíření.
Jako další opatření zástupci DBV a DJV požadovali také zajistit co nejrychlejší oplocení dané oblasti a zintenzivnit lov divokých prasat v pásmu hranice s Polskem. Pro zvýšení efektivity lovu zdůraznili potřebu povolit používání přístrojů pro noční vidění k lovu divočáků. Na základě doporučení FLI musí být populace divočáků v ochranných pásmech značně zredukovány.
 
Současná situace v Německu
 
Oblast omezení AMP v Braniborsku se skládá ze dvou ohniskových oblastí a společné ohrožené oblasti.
První ohnisko je kolem míst nálezů v okresu Spree-Neisse (SPN) a v okresu Oder-Spree (LOS) má rozlohu asi 150 kilometrů čtverečních.
Druhé ohnisko je kolem míst nálezů v okrese Märkisch-Oderland (MOL) má rozlohu asi 45 kilometrů čtverečních.
Společná ohrožená oblast má rozlohu asi 2200 km2.
 
Přijatá opatření
 
Přijatá opatření pro zajištění lepší epidemiologické situace v souvislosti s AMP jsou velice tvrdá.
Například je zakázaný lov veškeré zvěře,  je zákaz sklizně zemědělských plodin, neprobíhá sečení a zpracování sena, je zakázáno hospodaření v lesích a na zemědělské půdě (vliv na sklizeň kukuřice), myslivci a veterináři aktivně vyhledávají kadávery, k tomu jsou používány drony s termovizemi, v ohnisku je zakázaný lov s výjimkou vyškolených myslivců, kteří mohou využívat k lovu odchytová zařízení, probíhají školení policistů, jak postupovat v případě srážek vozidla s divočákem, je zakázáno mít psa na volno, je zakázáno vyvážet z oblasti zvěřinu, v rizikové oblasti se omezil volný pohyb pro turisty, vznikají sběrná místa pro kadávery.
Vyhledávání kadáverů probíhá ve všech zónách. Pomáhá také 140 vojáků. Myslivci v rizikových oblastech dostávají náhrady za nemožnost dále zpracovat zvěřinu z divočáka. Za každé ulovené prase divoké obdrží 30 až 50 euro.
Pro ostatní oblasti jsou také vypláceny příspěvky, které budou vypláceny do konce lovecké sezóny 2020/21.
Na základě zprávy FLI byly některé kadávery nalezené v září staré 8 až 10 týdnů. Lze tedy vyvodit, že nákaza se v oblasti vyskytuje minimálně od první poloviny července. (zdroj Deutscher Jagdverband e.V. (DJV))
 
Reakce od Státní veterinární správy ČR
 
V souvislosti s šířením nákazy AMP upozornila státní veterinární správa na nutnost zvýšené bdělosti a zintenzivnění lovu prasat divokých. Naštěstí i přes značná restriktivní omezení Vlády ČR je možné zatím pořádat společné lovy (situace k 12.10.2020), ale pokud by došlo k zákazu i těchto aktivit, přineslo by to velké množství problémů.
Nejen, že bychom nebyli schopni odlovit část populace divokých prasat pro zajištění dostatečné prevence možného šíření AMP, ale uživatelé honiteb by mohli přijít o část svých finančních příjmů, a tak bychom mohli pokračovat.
 
Nečeká nás lehké období. Nicméně jsou to problémy, které trápí celou naši společnost a je třeba si uvědomit, že pokud budeme ukáznění a dodržovat daná nařízení, budeme se moci dřív vrátit alespoň částečně k normálním životům.
 
Závěrem je potřeba mít na paměti, že AMP se může na našem území objevit kdykoliv, a proto je potřeba k situaci přistupovat zodpovědně.
 
Ing. Daniel ŠVRČULA
 
Obrazek-c-2_Mapa-Evropske-komise.jpg
Mapa Evropské komise znázorňující současnou regionalizaci s ohledem na AMP (k 5.10. 2020).  Oblasti I. až IV. (Part I,II,II,IV) jsou rozděleny s ohledem na rozdílná přijatá opatření proti šíření AMP.
 

Obrazek-c-3-mapa-Nemecko.png
legenda.jpg
Regionalizace v Německu (informace k 9.10. 2020)

Vymezené oblasti v Braniborsku v okresech Märkisch-Oderland (MOL), Spree-Neiße (SPN), Oder-Spree (LOS) a Dahme Spreewald (LDS). (zdroj DJV)

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...