Aktuality

Jak vystavit povolenky k lovu v době covidové

| Diskuzní fórum
Jak vystavit povolenky k lovu v době covidové
Jak postupovat při vystavování povolenek k lovu v době, kdy v republice panuje výjimečný stav
 
Povolenky standardně schvaluje a bere na vědomí členská schůze a poté je obdrží jednotliví členové. Za současného stavu ale nelze členskou schůzi svolat a platnost povolenek nám bude brzy končit. Jak tedy postupovat? Na to jsme se zeptali JUDr. Ing. et Ing. Romana Ondrýska, MBA, Ph.D., právníka, který vede i Právní poradnu časopisu
 
Je pravda, že konání členské schůze je v současné době do značné míry ztíženo. Neznamená to ale, že členskou schůzi nelze vůbec konat. Členskou schůzi totiž lze konat, a to dokonce několika způsoby.
Členská schůze v současné době totiž může rozhodovat pomocí technických prostředků, tedy klasicky pomocí tzv. telekonference.
Je také možné, aby bylo rozhodováno per rollam, tedy mimo valnou hromadu, a to klasicky pomocí pošty.
Výše uvedené možnosti jsou přitom v současné době povoleny i za předpokladu, kdy takové rozhodování není stanovami upraveno. Možnost takto rozhodovat upravuje tzv. lex covid, a to v ustanovení § 19. § 19 odst. 2 lex covid pak uvádí: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování (…), určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.
Možnost rozhodovat tímto způsobem pak mají právnické osoby pouze do 31. června 2021, což stanovuje § 18 odst. 2 lex Covid.
Je však samozřejmě možné, že s ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude zákon novelizován a daný termín posunut.
 
Druhou možností, jak v současné době konat jednání členské schůze, je klasická členská schůze podle zákona č. 49/2001 Sb., o myslivosti a stanov mysliveckého spolku, samozřejmě s přihlédnutím k současné situaci, kterou reflektuje Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021, o přijetí krizového opatření o omezení volného pohybu.
V takovém případě je však nutné splnit určité podmínky, aby se jednání mohlo konat za účasti více než 10 osob.
Jedná se o povinnost:
- nasazené chirurgické roušky či respirátoru po celou dobu konání,
- dodržování vzdálenosti minimálně 2 metry od sebe,
- každá osoba se musí prokázat negativním antigenním či PCR testem.
Zároveň je nutné, aby se jednání členské schůze neúčastnilo více než 50 osob. S ohledem na velikost běžného mysliveckého spolku by však splnění této podmínky neměl být problém.
Pokud se mají účastnit jednání také osoby z jiného okresu, pak je vždy nutné, aby se konalo v obci, v níž má daná organizace sídlo. V případě, že se bude konat v jiném okresu, nevztahuje se na takovou akci výjimka ze zákazu cest mimo okres.
 
Právní předpisy: zákon č. 191/2020 Sb., ke zmírnění dopadů epidemie („lex covid“)
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...