ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Vycházka s dětmi ke krmelci

| Diskuzní fórum
Vycházka s dětmi ke krmelci

V každém ročním období si děti všímají změn v přírodě a zjišťují, že probouzející se jarní příroda předchází létu, které s sebou nese své plody, ať už v podobě ovoce nebo narozených mláďat, podzim se připravuje na odpočinek, jenž potřebují stromy, rostliny a někteří živočichové v zimním období. 

 
Maršovice u Benešova, kde sídlí naše mateřská škola, jsou situovány uprostřed rozmanité přírody. Budovu mateřské školy obklopuje poměrně velká přírodní certifikovaná zahrada se spoustou stromů, keřů a různých přírodních koutků, v blízkosti MŠ se nachází rybník, les a další biotopy vybízející děti k jejich zkoumání. Z této skutečnosti také vyplývá filozofie našeho školního vzdělávací programu – učíme děti pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Čím dříve začneme děti seznamovat s přírodou a jejími zákonitostmi, tím intenzivněji ji budou vnímat a vytvoří si k ní kladný vztah, přetrvávající i v jejich budoucím životě. Během vycházek v podnětném a rozmanitém přírodním prostředí se děti seznamují s rostlinnou a živočišnou přírodou, učí se, že se vše v přírodě vyvíjí, opakuje a zaniká, učí se hledat souvislosti, logicky uvažovat a vnímat, že rostlinná a živočišná říše spolu úzce souvisí a jsou neoddělitelné.
V každém ročním období si děti všímají změn v přírodě a zjišťují, že probouzející se jarní příroda předchází létu, které s sebou nese své plody, ať už v podobě ovoce nebo narozených mláďat, podzim se připravuje na odpočinek, jenž potřebují stromy, rostliny a někteří živočichové v zimním období.
A právě v zimních měsících, kdy vládne paní Zima, vše zamrzne a zapadá bílou peřinou, všímáme si s dětmi, že si zvěř volně žijící v přírodě kolem nás velmi obtížně hledá potravu. Proto se s dětmi snažíme zvěři v zimě pomáhat, a to ve spolupráci s místním mysliveckým spolkem. Členové spolku učí děti lásce a úctě ke zvířatům a drobným živočichům. Ve spolupráci s učitelkami v mateřské škole prostřednictvím rozmanitých činností seznamují děti s živočišnou přírodou, děti získávají poznatky o způsobu života lesních zvířat, učí se jim pomáhat a pečovat o ně v zimním období. Učí se poznávat a charakterizovat stopy některých lesních zvířat, hledají odlišnosti (tvar, velikost), přiřazují stopy ke konkrétním zvířatům (liška, kuna, srnka, zajíc, jezevec, bažant, divoké prase, daněk a další) a podle stop pak zjišťují, která zvířátka si přišla pochutnat do krmelce na dobroty od dětí. Nové poznatky a dovednosti děti získávají nejefektivněji interaktivními činnostmi a vlastními prožitky.
 
Krmelec vyrobily děti společně s myslivci
 
Před několika lety členové Mysliveckého spolku v Maršovicích vyrobili s dětmi z naší mateřské školy krmelec pro zvěř. Poté jsme jej společně umístili poblíž školky k bažantnici, kam s dětmi často chodíme na vycházky. Děti tak mohou pozorovat bažanty, divoké kachny na rybníku, jenž míjíme cestou ke krmelci a v zimě nosíme s dětmi do krmelce potravu pro zvěř. Když napadne sníh, mohou kolem něj děti pozorovat zvířecí stopy, zkoumat, kterým zvířatům patří a také pozorovat, zda dobroty od dětí v krmelci ubývají. Děti těší, když zjistí, že zvěři pamlsky od nich chutnají a mohou jim donést další potravu. S dětmi nosíme do krmelce například seno, kukuřici, mrkev, jablka, kaštany, žaludy, obilí a další. V mateřské škole se pak s dětmi věnujeme dalším souvisejícím činnostem. Děti si tak uvědomí souvislosti a získají širší rozhled o daném přírodovědném tématu.
 
Vánoční nadílka pro zvířátka
 
Na vycházku k rybníku, bažantnici a krmelci chodíme s dětmi sice nepravidelně, ale poměrně často. Nejdůležitější návštěva krmelce pro děti se odehrává před Vánoci. Děti v mateřské škole prožívají adventní období velmi intenzivně a veškeré předvánoční aktivity zpestřují a krátí jejich dlouhé čekání na příchod Ježíška.
V podzimním období děti při vycházkách sbírají kaštany a žaludy, které ukládají ve školce a zároveň se pobytem v přírodě a sbíráním různých přírodnin učí poznávat jednotlivé druhy stromů a jejich plody. Mezi množství dalších předvánočních aktivit patří také příchod Ježíška a vánoční den pro děti. Děti se radují ze stromečku a ze spousty krásných dárků. Navrhli jsme jim, že radost bychom mohli udělat také zvířátkům v lese, a to tím, že bychom jim nadělili nějaké dobroty. Vyprávěli jsme si společně o tom, která zvířátka žijí v lese a čím se živí. Nějakou potravu si najdou sama v lese a v okolí lesa, ale my bychom jim to předvánoční mlsání mohli obohatit. Společně s dětmi jsme vymýšleli, co bychom zvířátkům mohli připravit za dobroty. Děti jmenovaly seno, kukuřici, mrkev, jablka, kaštany, žaludy, zrní a další potravu. Nakonec toho bylo tolik, že jsme zjistili, že to ani neuneseme. Nezbývalo než vše naložit do košíčků a na boby a laskominy pro zvířátka odvézt.
Cestou se děti těšily, že i zvířátka budou díky nim mít radost z vánoční nadílky. Volně žijící zvěř chodí ke krmelci vyrobenému společným úsilím dětí a myslivců, o který se společně starají, proto byl krmelec stojící v přírodě nedaleko mateřské školy cílem naší předvánoční cesty za zvířátky. Když jsme dorazili na místo, děti začaly vyndávat z košíčků jejich obsah a vkládaly ho do krmelce. Některé dobroty děti rozvěsily také na okolní stromy, aby zvířátka měla z dobrot vánoční výzdobu. Poté jsme pomalu a potichoučku odcházeli, aby se zvířátka nebála jít si pro svou nadílku.
V naší mateřské škole učíme děti environmentálnímu cítění a soucítění s přírodou prostřednictvím různých pro děti zajímavých činností a aktivit a v tom nám velmi pomáhají místní myslivci. Děkujeme Mysliveckému spolku Maršovice za výbornou spolupráci s naší mateřskou školou a předávání jejich přírodovědných znalostí a dovedností přirozenou formou dětem.
Mgr. Mirka STRAKATÁ,
MŠ Maršovice
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...