ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kvalita zvěřiny > Proč propagovat kvalitní zvěřinu?

Proč propagovat kvalitní zvěřinu?

Vzhledem k velmi obtížné situaci na trhu zvěřiny a potřebě zvýšit její odbyt je nutné této problematice věnovat maximální pozornost. Pro zajištění dostatečného odbytu zvěřiny nestačí jen vytvořit lepší legislativní podmínky pro její uvádění na trh a usnadnit přímý prodej, ale především je nutné, aby potenciální spotřebitelé měli dostatečnou důvěru, že se jedná o kvalitní, hodnotnou potravinu.


wildmeat-2.jpg

Zvěřina má všechny předpoklady pro to, aby byla vysoce hodnotnou potravinou. Navíc se jedná o přírodní a regionální produkt.
Je však nutné, aby se ke spotřebitelům dostávala jen v dobré kvalitě. To však záleží v prvé řadě na samotných myslivcích, neboť ti mohou kvalitu zvěřiny nejvíce ovlivnit.

Proto Středoevropský institut ekologie zvěře, redakce časopisu Myslivost, firma Maso-Profit  a další spolupracující organizace a subjekty chtějí na těchto webových stránkách informovat širokou mysliveckou veřejnost o tom, jak vysokou kvalitu zvěřiny zajišťovat a jak s tímto cenným produktem mysliveckého hospodaření správně zacházet.

 
Partneři webu

Logo-Mysl-zelena.jpg

SIEZ-logo-s-textem.jpg

Logo-Lovecka-Expedice.jpg

Maso-Profit-Logo.jpg


S podporou:

Logo-MZe-bez-CR-web.jpg

SVS-logo.jpg

logo-cmmj-zelene.jpg