Myslivecký spolek Kapalice
 
bgHeader
Myslivecký spolek Kapalice
Adresa: Štáblovská 35 , Dolní Životice , 747 56
Telefon:606 748 119, 724 523 574
Email:rusek@razdva.cz
Web:www.myslivost.cz/msKapalice
Starosta: Remeš Milan, ing.
Místostarosta: Matějek Roman
MH: Rusek Milan, ing.
Jednatel: Kreuzberger Jaromír
Pokladník: Pavlík Luděk


Správce myslivny:
Hopp L.- 606 145 750
Čech P.- 603 742 193
Popis honitby

Popis honitby MS Kapalice, Dolní Životice

Myslivecký spolek Kapalice má pronajatou honitbu od Honebního společenstva Dolní Životice na dobu neurčitou. Honitba se nachází na V svazích  Nízkého Jeseníku o výměře 1163 ha. Z této výměry je 780 ha orné půdy, 242 ha lesních pozemků, 21 ha vodní plochy, 69 ha trvalých travních porostu a 51 ha tvoří ostatní plochy. Tyto plochy spolu tvoří charakteristiku smíšené honitby kde pole střídá les v optimálním rozložením po celé výměře honitby. Středem honitby protéká vodoteč Hvozdnice.
Normované stavy jsou pro zvěř drobnou: zajíc, bažant a zvěř spárkatou a to pro zvěř srnčí.
Výskyt zvěře černé, dančí a vzácně zvěře mufloní a vysoké, které nejsou normované, rešíme s MM Opavy.
V roce 2003 jsme odkoupili bývalou odchovnu drůbeže, která byla v demoličním stavu. Tuto budovu jsme svépomocí zrenovovali na mysliveckou klubovnu.
Každoročně pořadáme zvěřinové hody pro širokou veřejnost se zvěřinovým menu. Klubovnu pronajímáme ostatním složkám, organizacím v obci a zájemcům z řad občanů a přátel myslivosti.