Myslivecký spolek Vilém Ktiš
 
bgHeader
Myslivecký spolek Vilém Ktiš
Adresa: Ktiš 11 , 384 03
Telefon:602 520 939 - předseda František Bukovský
Email:frantisek.bukovsky@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/msktis
Domů

 


Z důvodu vyhlášení celostátní karantény je výroční schůze zrušena


 

                               Květen v honitbě

Květen v honitbě
Aby se naplnila pranostika „Studený máj, ve stodole ráj“, mělo by nás v květnem rozkvetlé přírodě provázet hlavně studené a vlhké počasí. Většina obyvatel lesa teprve očekává přírůstek nebo již pečuje o mláďata. Hnízdí nebo vyvádějí mláďata bažanti, koroptve, zajíci i všichni ostatní živočichové. Počátkem května již můžeme pozorovat nezbedná muflončata nebo nalézt první kladená srnčata. Ostatní samice spárkaté zvěře jsou ve vysokém stupni březosti a vyžadují naši stálou pozornost a ochranu, aby měly klid ke kladení
a výchově mláďat. Při každé příležitosti se též snažíme vysvětlovat zásady správného chování při kontaktu se zvěří veřejnosti. Upozorňujeme hlavně na následky nežádoucího odnášení „nalezených“ mláďat z přírody. 
Můžeme předpokládat, že vláhový deficit uspíší sklizeň sena. Rané termíny senoseče by mohly zastihnout na sečených plochách čerstvě kladená mláďata, která ještě nemohou následovat matku nebo ji následují na velmi krátkou vzdálenost. Proto se v předstihu sami informujeme u vlastníků pozemků o termínech senosečí a připravíme se na ochranu mláďat. V současnosti máme nejlepší zkušenosti s rozhazováním válečků z dřevité vaty, napuštěných repelenty, po dotčené ploše. Repelenty s válečky, včetně informací
a zkušeností, poskytne a dodá Myslivost s.r.o., která i v karanténě poskytuje informace on-line a zajišťuje e-shop. 
Pokud jsme tak již neučinili v dubnu, k prvnímu máji máme mít uklizené a vyčištěné krmelce. Vždy odstraňujeme nebo odvážíme zbylé krmivo, které v žádném případě nepřechováváme na další zimní období. 
Pokud chceme, aby plodiny na mysliveckých políčkách dosáhly stádia mléčné zralosti k počátku srpna, začneme s přípravou půdy, abychom koncem měsíce mohli začít sít obilí, směsky atd. Počátkem měsíce můžeme pokračovat ve výsadbě ovocnanů i některých keřů, vhodných do lesního pláště, remízků
a mezí. Důležitým faktorem při výsadbách se stává vlhkost půdy. 
Předpovědi našich meteorologů prezentují postupující sucho a ve výhledech upozorňují na letní období bez srážek. Musíme počítat s nutnou úpravou napajedel, studánek pro zvěř, přehrazováním vodotečí, tvorbou kališť, pítek pro drobnou zvěř atd. V jarním období, v době před kladením, laktací, je pro zvěř velmi důležité pravidelné předkládání soli. 
Řada uživatelů pořádá v úvodu lovecké sezóny kulové střelby. I když platí nouzový stav, využijme vyjímky, že jsou střelnice otevřené. Pokud náš uživatel nebude organizovat společné střelby, vyzkoušejme individuálně své kulové zbraně, abychom předešli rozčarování při lovu srnců anebo dokonce nežádoucímu postřelení zvěře.  Nicméně orientačně stále platí, že první vytloukají nejstarší srnci, ale přebarvují poslední, mladí srnci přebarvují první, ale vytloukají poslední. Na začátku doby lovu vybíráme k odstřelu vytlučené, průběrné srnce ve všech věkových třídách, kteří by neměli dál pokračovat v chovu a účastnit se říje. Mladí a právě nejnadějnější srnci jsou na začátku doby lovu ještě nevytlučení. Trofejové a silné teritoriální srnce lovíme až na konci říje. Máme na paměti, že souboje srnců o uvolněné teritorium odstřelem silných teritoriálních srnců ruší ostatní zvěř, která může být před kladením nebo se již věnuje výchově mláďat. 
Lovu černé zvěře se věnujeme celoročně, ale v jarním období bychom se měli zaměřit především na lov lončáků
a pořádně si rozmyslet střelbu na dospělý kus, abychom neulovili vodící bachyni, která má odložená selata.
Sokolníkům pelichají lovečtí dravci
a probíhá chovná sezóna.
Myslivecký hospodář má založenou novou evidenci pro myslivecký rok 2020/2021, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení o průběhu lovu
a plnění plánu lovu.  
Lovu Zdar! 
 

 


kalendář jmen

přesný čas 

 


 

 
 

pojistovna-pojistovna.cz