Myslivecký spolek Slezská Harta
 
bgHeader
Myslivecký spolek Slezská Harta
Adresa: Bohdanovice 74 , 747 55
Telefon:+420 721 908 080
Email:slezskaharta@email.cz
Web:www.myslivost.cz/msslezskaharta
Kulturní a společenské akce

Kulturní a společenské akce našeho spolku (fotogalerie viz. dole)

Blahopřání našemu kolegovi.

V těchto dnech oslavil náš kolega Václav Sýkora své 55. narozeniny.Blahopřání
proběhlo v duchu mysliveckých tradic na výroční členské schůzi. Do dalších let
mu přejeme dobré zdraví a Lovu zdar.


       
        Setkání u příležitosti narozenin našeho kolegy.

      V sobotu dne 18.11.2017 oslavil náš dlouholetý kolega Jiří Badošek své
70.narozeniny.Blahopřání proběhlo v duchu mysliveckých tradic. Do dalších
let mu přejeme pevné zdraví, duševní pohodu a lovecké štěstí. Lovu zdar.Setkání u příležitosti  narozenin J.Pavelka


    Dne 26.8.2017 se sešli  myslivci na chatě Hubertka,aby popřáli a společně   oslavili padesáté narozeniny kolegy myslivce Jaromíra Pavelka. Oslavy proběhly  podle mysliveckých tradic.
Oslavenci přejeme do dalších let pevné zdraví a lovecké štěstí. Lovu zdar.

                                                      Vánoční koncert 9.1.2016


V kostela sv. Michaela v Bohdanovicích proběhl Vánoční koncert na kterém mimo jiné vystoupil Soubor mysliveckých trubačů ze Slezské Harty s pásmem ukázky lovecké hudby.

Pohřeb p. Petra Ulbrichta

Hned z počátku ledna jsme se na poslední cestě doprovodili našeho čestného člena p. Petra Ulbrichta z Opavy – Jaktaře, který náhle zemřel 29.12.2013 ve věku 73 let. P. Ulbricht byl zakládajícím členem MS Slezská Harta a také jejím prvním předsedou. Pohřbu v Jaktařském kostele se zúčastnili myslivci v uniformách, kteří stáli čestnou stráž u rakve. Při smutečním průvodu za zvuku lesnic byly vystřeleny čestné salvy. Čest jeho památce.


 18.1.2013 uspořádal náš člen p. Václav Sýkora oslavu svých narozenin
V prosinci roku 2012 se p. Václav Sýkora dožil věku 50let. Oslava proběhla v duchu mysliveckých tradic. Přejeme do dalších let pevné zdravím, dobrou mušku a lovu zdar. 

Zájezd na myslivecké slavnosti do zámku Ohrada, na zámek Hluboká nad Vltavou a do Českého Krumlova uspořádal náš myslivecký spolek dne 28.června 2008
Všichni účastníci zájezdu byli přítomní na zámku Ohrada - slavnostního zahájení mysliveckých slavností, kterého se mimo jiné zúčastnili také ministr zemědělství, pan Petr Gandalovič a předseda ČMMJ, pan Jaroslav Palas. Jedním z hlavních bodů slavnostního programu bylo předávání nejvyšších mysliveckých vyznamenání členům ČMMJ, kteří se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj české myslivosti. Z našeho mysliveckého spolku převzal vyznamenání pan Otakar Dvořák. Dalšími vyznamenanými z našeho regiónu byli pan Lubomír Kořistka a pan Jan Markiel. Součástí mysliveckých slavností na zámku Ohrada bylo také mistrovství evropy ve vábení jelenů, ukázka sokolníků, ukázky zvuků jednotlivých druhů naší zvěře a možnost zakoupit si různé myslivecké potřeby a pomůcky. 
Kolem 15. hodiny jsme se přemístili na zámek Hluboká, kde probíhal 13. ročník mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů. Úroveň trubačského umění byla opravdu velmi vysoká, zvláště souboru trubačů z OMS Přerov. Plní dojmů z tohoto nevšedního zážitku jsme se přemístili do Českého Krumlova. Po prohlídce půvabných zákoutí a staveb tohoto města jsme se po 21. hodině vydali na cestu domů. Několik foto z této akce ve fotogalerii 

17.a 18.5.2007 uspořádal náš myslivecký spolek zájezd do PRAHY
Zájezdu se zúčastnili nejen členové našeho spolku s rodinnými příslušníky, ale také naši vzácni hosté a přátelé myslivosti. Cílem dvoudenního zájezdu bylo, navštívit památky našeho hlavního města a prohlédnout si hrad Karlštejn. Počasí nám přálo a tím přispělo k velmi dobré pohodě všech účastníků. Pro připomínku je možno shlédnout několik foto. 

27.září 2006 oslavil náš člen Ing. Josef Rybička 50. narozeniny.
Oslav kulatého jubilea se zúčastnili zástupci našeho mysliveckého spolku. Předseda MS, místopředseda MS a další členové mu osobně poblahopřáli a jménem všech členů MS tlumočili srdečná blahopřání a předali úpomínkový dar s věnováním. 

6.května 2006 oslavil předseda našeho mysliveckého spolku pan Miroslav Baroň 50. výročí narozenin.
Na oslavu s rodinou byli přizváni všichni členové našeho mysliveckého sdružení. V příjemné atmosféře jsme se všichni prožili sobotní odpoledne. 

Dne 2.6.2005 uspořádalo naše myslivecké sdružení zájezd na mezinárodní výstavu NATURA VIVA do Lysé nad Labem.
Zájezd se všem účastníkům velmi líbil. Všichni jsme si odvezli mnoho poznatků i suvenýrů. Pro přiblížení události přidkláme několik fotografii.
 
Blok informací levého panelu