Myslivecký spolek Slezská Harta
 
bgHeader
Myslivecký spolek Slezská Harta
Adresa: Bohdanovice 74 , 747 55
Telefon:+420 721 908 080
Email:slezskaharta@email.cz
Web:www.myslivost.cz/msslezskaharta
Práce s mládeží, vzdělávání a osvěta

Naše práce s mládeží a osvěta (fotogalerie viz. dole)

Setkání s dětmi v MŠ v Ostravě

Dne 26.6.2017 navštívili naši zástupci ing. Jitka Trlicová , ing. T.Ryž  a Jiří a
Ondřej  Badoškovi děti v MŠ na Poděbradové ul.v Ostravě.
Přišli jim osobně poděkovat za sběr kaštanů. Popovídali si s dětmi o lesních
zvířatech,o správném chování v lese a předvedli jim troubení na lesní rohy.
Nakonec si trubači zanotovali s dětmi lidové písničky. Nechyběly  ani
sladkosti pro děti. Podle reakcí děti se setkání vydařilo.


Přednáška s besedou ve skautském táboře POSEIDON dne 14.7.2009

V rámci osvěty a práce s mládeži jsme uspořádali přednášku na téma příroda a myslivost. Cílem bylo přiblížit dětem probíhající procesy v přírodě v jednotlivých ročních obdobích a práci myslivců. Protože, nezbytným pomocníkem myslivce je lovecký pes, dozvěděli se mladí skauti co všechno potřebuje mladý chovatel psa vědět, jaké podmínky musí pro pejska připravit, jak o něj celkově pečovat. Besedovalo se o tom, jak se chovat v přírodě, zda mohou pejsci volně pobíhat v lese, zda se může jezdit auty po lese a co se dětem na chování dospělých líbí nebo nelíbí. Vedoucí tábora pan Dalibor Zeman označil akci za velmi zdařilou. Na akci se podíleli předseda našeho MS p. Miroslav Baroň, p. Ing. Petr Lebeda se svou paní Lenkou a místopředseda našeho MS Ing. Jan Kaňok. Ze zkoušek uchazečů o 1. lovecký lístek dne 31.3.2007

Zkoušek se zúčastnilo 39 uchazečů. Z celkového počtu 3 uchazeči neuspěli. Z našeho spolku se podrobili zkouškám dva uchazeči pan:
  • Jaromír Pavelek
  • Lukáš Šimon
oba uspěli a důstojně reprezentovali naši organizaci, zejména své myslivecké vůdce, kteří je v rámci praktické výchovy připravovali na zkoušky. Zkoušky uchazečů o 1. lovecký lístek rok 2006

V rámci péče o rozvoj myslivecké základny v územním působení ČMMJ OMS - Opava, proběhly v prostorách Střední odborné zemědělské školy T.G.Masaryka v Opavě, závěrečné zkoušky uchazečů o 1. lovecký lístek. V důstojných prostorách školy v 8,30 hod. zněly příjemné tóny trubačů, které oznamovaly slavnostní zahájení. Úvodní slovo pronesl předseda OMS Opava pan Lubomír Kořistka. Uchazečům popřal hodně zdaru a předal slovo předsedům jednotlivých zkušebních senátů. Po nezbytných organizačních pokynech - započaly vlastní zkoušky. Zkoušek ze zúčastnilo celkem 34 uchazečů. Neprospěli 4 uchazeči. Nejlepšího prospěchu dosáhli paní Bc. Radka Kozáková a pan Ing. Miroslav Ševčík. Slavnostním předáním vysvědčení a pasováním - přijímáním nejlepších absoventů mezi myslivce byly v 15,00 hod. zkoušky důstojným způsobem ukončeny. Noví absolventi vstoupili do myslivecké života. 
 
Blok informací levého panelu