MS Svatý Antonín
MS Svatý Antonín
Adresa: Březinova 3643/6 , Jihlava , 586 01
Email:kkolar@volny.cz
Web:http://www.myslivost.cz/mssvatyantonin
Plán členských schůzí 2020/2021


11. 5. 2020:   
1.Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu srnců
3.Organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr
 
 

2. 9. 2020:
1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr
 
18. 11. 2020:ZRUŠENO!
1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Diskuse
4.Závěr

6. 1. 2021:ZRUŠENO!
1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3. Příprava plesu - organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr

10. 2. 2021:
1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Zhodnocení plesu
4.Diskuse
5.Závěr

Tento plán členských schůzí slouží zároveň jako pozvánka!

Všechny uvedené členské schůze se konají v kulturním domě na Rounku, začátek je vždy v 19:oo hodin.