MS Volavec Louka
 
Louka_header
MS Volavec Louka
Adresa: 69676 Louka
Email:msvolaveclouka@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/ms-louka

Hořák Jiří

Hospodář spolkuKučera Pavel

Předseda spolku

IMG_2875.JPG


 


Medard
Počasí v Evropě

Od založení stránek
     11.2.2007 jste
 


návštěvník.
Děkujeme


Webmaster
a foto
Fr.GajovskýIMG_2147.JPG

OMS H
Hodonín
Jednatel:
Ing.Věra Dufková
omshodonin@seznam.cz
602603696

Myslivost.jpg

Myslivost

Lovectví-myslivost 
Louka-qr.jpg

 
 
MS Louka

Myslivecky spolek Volavec Louka má honební plochu 853 ha,zemědělskou půdu 751 ha,lesní půdu 52 ha,vodní plcha 16 ha a ostatní pozemky 34 ha.V současné době má 22 členů..


 

 
 

Hon-001.jpg 


 

IMG_5397.jpg  

 


Co stvořil Bůh, to věrně cti a opatruj.

To buď myslivče, vždy,

zákon Tvůj.


IMG_2875.JPG
  
 


 Motto:
  Cílem mysliveckého sdružení je obnovení remízku a přirozených krytů pro zvěř,zachování a zvýšení stávajících stavů zvěře pro nastupující generace myslivců a milovníku přírody.
  

             Krátký přehled myslivecké činnosti v Louce od jejího   
                         založení v roce 1946.

 
    Před druhou světovou válkou celá oblast Horňácka i náš katastr v Louce oplýval hojnosti drobné zvěře.Příroda byla v té době téměř zemědělsky nedotčená.Lidé se svá políčka starali bez mechanizace a chemizace.To vše dávalo podklad pro zdárné rozmnožování drobné zvěře.V té době se mezi občany našli lidé,kteří měli zájem o ochranu přírody,a také o odlov zvěře.Vlastníci půdy měli honební společenství a tzv. honební výbor pronajímal honitbu svým členům,kteří měli zájem o odlov zvěře.Byli to tito občané: p. Fišer,Vajz,Janík (hajný),Maňák (Starosta),Sečkař Jan,Novotný,Kopřiva Tomáš,Čech,Řehák (pytlák).
Katastrální území obce Louka patřilo v té době pěti pánům,kteří zde ale nelovili.
Lovná zvěř: zajíc,bažant,koroptev,hojně králík.
Škodná zvěř: liška,tchoř,lasička,straka,vrána,sojka.
Odlov zvěře se konal podle zákona ( vydán 25.6.1929 )dle vlastní potřeby a zábavy.Už tehdy někteří lovci vlastnili lovecké psy ze skupiny honičů a slidičů.Byli to psi bez zkoušek.Lidé potřebovali,aby jim pes zvěř hlavně vyhledal a vystavil.
Během války se v Louce nelovilo.Lovili pouze páni,kteří si volali německé důstojníky.
 Po druhé světové válce byla možnost založit myslivecké sdružení.Mohla ho založit pouze osoba,která vlastnila lovecký lístek a měla patřičné oprávnění.Touto osobou byl p.Fišer Emil,který myslivecký spolek založil.Po jeho založení v roce 1946 získal další členy,kteří si udělali myslivecké zkoušky.
Zakládající členové: Fišer Emil,Sečkař Jaroslav,Maňák František,Čajka Jan,Jakubíček Antonín,Jakubíček Jan,Kočí Antonín,Sečkař Jan (Škrobica,dolní konec),Polách Emil,Polách Josef,Ondrůš Jan Šimlík Josef,Hudeček Jan.
Jelikož bylo během války období loveckého klidu,zvěř se mohla dostatečně rozmnožovat.Přispívaly k tomu i malá políčka s množstvím různé potravy:semen a živočišné flory.Založení mysliveckého sdružení dalo jeho členům možnost oprávněného lovu zvěře.Ti prožívali v tu dobu krásné lovecké zážitky,zejména při odlovu koroptví,kterých bylo stále hodně.Další lovnou zvěři byl zajíc a bažant.Srnčí se objevovalo jen výjimečně.V první polovině padesátých let nastalo scelování půdy,rozorávání mezi,likvidace remízků a částečná chemizace. Toto drobné zvěři nepřispívalo.Nastal úbytek koroptví,naopak bažant měl vzestupnou tendenci a srnčí stavy začaly stoupat. Scelování půdy a její chemizace však intenzivně pokračovala dále.Během let 1960 – 1970 se ročně ulovilo 300 – 500 kusů zajíců,100 -0 120 kusů bažantů.Koroptve dále neúprosně odolávaly,až na konec podlehli v roce 1969,kdy se konal jejich poslední lov.
V roce 1971 – 1973 členové mysliveckého sdružení přestavěli zemědělský objekt u Volavce na mysliveckou chatu.Na přestavbě se podílelo s velkým nadšením 22 členů MS.Myslivecká chata slouží dodnes.
       V roce 1974 došlo ke zhotovení stolů na chatě a zásobníku sena u Volavce.V tomto roce se objevuji první stopy černé zvěře.V roce 1978 došlo k vysazení smrků a k úpravě okolí chaty u Volavce.
Během 70.let docházelo k dalšímu slučování velkých celků půdy.To dalo zřejmě myšlenku i ke slučování menších mysliveckých sdružení(katastrálně),což také postihlo MS Louka.V té době jsme měli 850 ha a proto jsme byli připojení k MS Lipov.Toto spojení trvalo 12 let,od roku 1979 – 1990.Během tohoto období se lovilo střídavě v Lipově a v Louce.Nastal úbytek bažanta.proto se začali bažanti umělé odchovávat.V Lipově se začala stavět odchovna pro bažanty a vypouštěcí zařízeni v trati Padělky.V tuto dobu se za začalo i s výstavbou myslivecké chaty v Lipově.Na obou objektech jsme odpracovali velké množství brigádnických  hodin,také o sobotách a nedělích.Naše Chata v Louce byla zanedbávaná,bylo ji věnováno málo pozornosti.Zajíc v našem regionu stále odolával,proto se každoročně prováděl odchyt zajíců,bažant se lovil jak odchovaný,tak divoký a rovněž srnčí mělo vzestupnou tendenci.
 23.září 1990 došlo k odloučení od Lipovského sdružení a
      vzniklo  Myslivecké sdružení Volavec Louka.
Za naši práci na myslivecké chtě v Lipově jsme od MS Lipov dostali pletivo,kterým jsme později oplotili stávající areál kolem naši chaty u Volavce.MS začalo opět samostatně žít!Po revoluci nastalo navrácení půdy vlastníkům,kteří utvořili sdružení vlastníků v honebním společenství – došlo k pronájmu půdy na 10 let.
Nadále jsme prováděli odchyt zajíců a to hlavně pro vylepšení finanční situace.Rovněž se pořádaly kulturní akce pro veřejnost v areálu Pod hájem.postupně jsme začali s opravou myslivecké chaty.Provedla se výměna střechy,malování,veranda a zlepšilo se zařízení kuchyně.Zbudovala se spousta mysliveckých zařízení,jako jsou zásypy a krmelce pro zvěř.V části ,,Hrubá strana“,našeho revíru,bylo málo krytiny,proto jsme se rozhodli pro novou výsadbu formou zalesněného pasu v šířce 5 metrů.
     V roce 2004 – 2005 jsme vysázeli pás zeleně a oplotili pletivem .Výsadba se nachází ve dvou lokalitách,délka první části je 1433 m,druhé části:240 m.V obou lokalitách bylo vysazeno 1530 kusů různých lesních dřevin.V roce 2004 jsme zde odpracovali 380 a v roce 2005 553 brigádnických hodin.
        Myslivecké sdružení Volavec Louka má honební plochu 853 ha,zemědělskou půdu 751 ha,lesní půdu 52 ha,vodní plcha 16 ha a ostatní pozemky 34 ha.Ročně odpracujeme v průměru 1400 brigádnických hodin.
        Zajíc v naši honitbě stále přežívá,srnčí je na vysoké úrovni,i co se týče trofejově.Lovíme černou zvěř,dančí i muflony.Tato zvěř není v kmenovém stavu,pouze přechází a její odlov je jen ne požádání – tzv.mimořádný odlov.Bažanty lovíme pouze odchované.
 

  

 

 
                                
 

     

 

 


 

 

 


  


 

 

 

 

      
   

 

   
 

                    
          
 
Volavec Louka


Naše trofeje
 

 


IMG_8781.JPG

                       Fr.Gajovský
 
             

 


Video

 
                 

 
reklama

reklama

reklama
 

reklama


Myslivost a lovectví

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama