Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Uherské Hradiště
 
Pozadi
Uherské Hradiště
Adresa: Palackého náměstí 293 , Uherské Hradiště , 686 01
Telefon:572 552 676
Email:cmmj.uh@mbox.telest.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/uherskehradiste
Jednatel:Ing. Marie Gejdošová
Předseda:Libor Beníček
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:-
St:8.00 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777872
Účet:1543448359 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Uherské Hradiště

Domů

OMS Uherské Hradiště

 

Myslivecká rada ČMMJ OMS Uherské Hradiště

 

Libor Beníček
 
předseda
e-mail:predsedaomsuh@seznam.cz
+420 603 585 313
 
Ing.Miloslav  
     
       Bída
místopředseda e-mail:mistopredsedaomsuh@seznam.cz
 
Ing. Marie
          Gejdošová
 
jednatelka OMS e-mail:cmmj.uh@telest.cz
+420 601 352 348,+420 572 525 676

Václav Flíbor
 
komise ekonomická e-mail:predsedaekomsuh@seznam.cz
Mgr.Jaroslav 
   
        Hráček
komise střelecká e-mail:predsedaskomsuh@seznam.cz
Ing.Leoš

Kadlček Ph.D.
 
komise myslivecká e-mail:predsedamkomsuh@seznam.cz
Ing.Jan

        Novotný
 
komise kulturní e-mail:predsedakpkomsuh@seznam.cz
Josef Tinka
 
komise kynologická e-mail:predsedakkomsuh@seznam.cz
Vítězslav Šesták
 
komise kynologická e-mail:mistopredsedakkomsuh@seznam.cz
     
                             Okresní dozorčí rada
 

Karel Blahušek předseda e-mail:predsedaodromsuh@seznam.cz
Zdeněk Petržela místopředseda e-mail:mistopredsedaodromsuh@seznam.cz
Mgr. Milan Hampl člen  
Vladimír Hromada člen  
Mgr.Jaroslav Jurák člen  
      


                   


           

  


  
Blok informací pravého panelu