Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Svatohubertské odpoledne v Trhovém Štěpánově 2015

OMS Benešov a Svatohubertské odpoledne v Trhovém Štěpánově nejen pro dospělé
 

Svatohubertské slavnosti konané tradičně v podzimních měsících, máme již za sebou, ale chtěli bychom vám přiblížit i jinou formu oslav svátku všech myslivců, a to společně s našimi budoucími nástupci, s dětmi.
Městečko Trhový Štěpánov ožilo v sobotu 7. listopadu 2015 mysliveckým svátkem svatého Huberta již podruhé. Celý týden jsme připravovali pro děti a mládež výstavní prostory Spolkového domu v pracovní a výtvarné dílničky, na panelech jsme veřejnost seznamovali s historií soutěže Zlatá srnčí trofej, s úspěchy zástupců OMS Benešov v národních kolech, s našimi kroužky v okrese a vše jsme se snažili skloubit společně s výročím založení firmy Sellier & Bellot. Jejich světelné panely jednotlivým místnostem a celé dětské výstavě dodaly zajímavost a vážnost. Spolkový dům se proměnil v jednu velkou hernu zaměřenou na největší hřiště, na přírodu, kde jsme seznamovali děti s myslivostí, ochranou přírody formou her, poznávání zvěře, skládání puzzlí, poznávání přírodnin a řadou dalších činností. Součásti programu byla ukázka rozličných plemen loveckých psů a ukázka jejich výcviku, která měla velký úspěch. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky řezbáře, šperkaře a nožíře. Přítomní se také mohli seznámit s některými zástupci našich dravců a sokolnickým výcvikem.
Ve 14 hod. přítomné přivítal a s programem seznámil Mgr. Stanislav Kužel. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci města Trhový Štěpánov, OMS Benešov, firmy Sellier & Bellot a.s., zástupci mysliveckých spolků z okresu a veřejnost. Celé odpoledne zněly tóny lesních rohů a lesnice v podání trubačů Benešovské horny pod vedením Ing. Jana Slabého. Po přivítání se vydal průvod v čele s kočárem taženými koňmi, se středověkou loveckou družinou na koních k pomníku obětem první světové války. Na náměstí u pomníku padlých bylo připomenuto výročí 70 let od konce druhé světové války, které jsme s tichou vzpomínkou uctili a položili věnec. Od pomníku se průvod vydal ke kostelu sv. Bartoloměje. Mši svatou celebroval P. Jiří Ptáček MIC. V kostele zněly nádherné tóny myslivecké hudby se zpěvy a doplněné slovem PhDr. Pavla Sýkory. Na závěr mše Ing. Jan Slabý, předseda KPK OMS Benešov, slavnostně přijal mezi myslivce tři nové úspěšné absolventy zkoušek z myslivosti podle historických tradic. Slavnostní rámec celého odpoledne byl završen předáním mysliveckých vyznamenání za zásluhy o myslivost pěti členům ČMMJ, kterého se ujal Mgr. Jaroslav Rataj, předseda OMS Benešov. Atmosféra mše byla opravdu slavnostní a pro všechny pasované a oceněné určitě velkým osobním prožitkem. Po skončení mše se průvod vrátil do Spolkového domu a Muzea Štěpánovska. Někteří rodiče nám děti dali do péče po celou dobu konání mše svaté, takže vše plnilo svůj účel. Pro celou veřejnost bylo připraveno bohaté pohoštění ze zvěřiny dodané mysliveckými spolky a firmou Sellier & Bellot a.s.
Bez sponzorů, jen s nadšením bychom tuto akci nebyli schopni zorganizovat. Děkujeme panu Petru Srbovi, který koordinoval přípravné práce, Mgr. Stanislavu Kuželovi, který řídil přípravu ve Spolkovém domě se skvělou propagací, především v tisku, na plakátech, v ZŠ, MŠ a společně s manželi Vaníčkovými připravil prostory pro děti nejen pro den konání akce, ale i pro další týden návštěv dětí z MŠ, ZŠ a ostatní veřejnosti. Velké díky patří Stravování Turek s.r.o. za zajištění občerstvení, mysliveckým spolkům MS Poštolka Trhový Štěpánov, MS Hubert Soutice, MS Jedlina Hulice, MS Vysočina Čechtice, MS Hůra Javorník, MS Zdislavice, MS Tehov Bučina, MS Pavlovice - Paseky, MS Lipka Radošovice a MS Načeradec. Velké poděkování patří hlavním sponzorům akce, a to firmě Sellier & Bellot a.s. Vlašim, městu Trhový Štěpánov, OMS Benešov, G. A. M. HEAT spol. s r.o., RABBIT Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov, KÁCOVKA, s.r.o. Kácov a Obec Kladruby.
Svatohubertské odpoledne se opět stalo místem prezentace myslivosti veřejnosti, místem kde se potkali a popovídali přátelé z blízkého i vzdálenějšího okolí, místem, kde si lidé připomněli památku padlých, místem, kde si děti mohly hrát a při tom se něco naučit o přírodě, místem, kde si všichni připomněli význam myslivosti. Je obdivuhodné, že se 10 mysliveckých spolků spojilo, aby ve spolupráci s dalšími subjekty uspořádali pro veřejnost takovou akci, jaké jsme byli svědky v Trhovém Štěpánově. Všem i výše neuvedeným, patří velké poděkování za dobře vykonanou práci pro prezentaci myslivosti. Věřme, že se nejen v Trhovém Štěpánově opět setkáme. Myslivosti zdar!
   
Mgr. Jarmila Vaníčková
Ing. Zdeněk Kůta
 
 
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg