Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Svatohubertské odpoledne ve Vlašimi 2018

Svatohubertské odpoledne ve Vlašimi


Tradičně každý rok mají myslivecké spolky počátkem listopadu ve svých kruzích rušno. Právě na začátku listopadu totiž slaví svůj svátek myslivecký a lovecký patron svatý Hubert.

Legenda, která má kořeny daleko v minulosti, vypráví velice známý příběh. Hubert se měl údajně narodit někdy v polovině 7.století do bohaté franské rodiny šlechticů. Jeho oblíbenou kratochvílí byl právě lov. Když mu při porodu prvního potomka zemřela manželka, plně se oddal právě svému oblíbenému lovení zvěře a celé dny trávil v lesích. Jednoho dne se opět hnal za zvěří, když v tom se mu mezi parožím statného jelena zjevil svatý kříž. Hubet uslyšel hlas, který říkal: „Huberte, proč stále lovíš zvěř a nenásleduješ mne?“ Lovec slov Ježíše Krista údajně poslechl a stal se nejprve knězem a později byl dokonce vysvěcen na biskupa. Brzy po své smrti byl Hubert svatořečen. Právě ona příhoda s jelenem vedla k tomu, že sv. Hubert pro myslivce a lovce představuje dodnes symbol myslivecké cti, pokory a poctivosti, stal se patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých zvyků.

Dodnes jsou tak každoročně v den svátku sv. Huberta konány různé mše a oslavy na jeho počest. Tento rok tomu tak bylo i ve Vlašimi, kde se v sobotu 3. listopadu nedaleko kostela sv. Jiljí konalo svatohubertské odpoledne. Okolní myslivecké spolky (Pavlovice, Tehov, Radonice, Domašín, Radošovice, Pravonín, Javorník, Zdislavice, Chotýšany, Kondrac) a město Vlašim spojily své síly, aby připravily oslavu hned několika důležitých letošních výročí. Celé svatohubertské odpoledne bylo věnováno 100.výročí vzniku ČSR, 700.výročí první zmínky o městě Vlašimi a 95.výročí vzniku ČSMJ (Československé myslivecké jednoty).

Všichni příchozí byli po 14.hodině uvítáni do slavnostního odpoledne výstupem benešovských trubačů a několik úvodních slov pronesl pan Srb, hlavní organizátor celé akce. Jedna z žen v mysliveckých řadách, slečna Štefanicová, seznámila přítomné s programem a pak opět se ozvaly borlice a lesní roh benešovských hudebníků, kteří provázeli celým odpolednem. Záhy byl vyzván pan starosta Mgr. Luděk Jeništa, aby odhalil pamětní kámen k poctě  sv. Huberta. Nyní už zbývalo jen to, aby místní pan vikář slavnostně vysvětil svatohubertský kříž, který také myslivci věnovali k poctě svého patrona. Zástupci mysliveckých spolků poté ještě uctili sv. Huberta položením věnce před pamětní kámen a právě vysvěcený kříž. Tato slavnostní chvíle se stala příležitostí pro další ceremoniál, a sice předání pamětních medailí několika zástupcům z řad myslivců místních spolků. Medaile za zásluhy obdrželi Jiří Švejda, Jan  Trkal, Miloslav Turek. Předání vedl p. Ing. Slabý, který ze své funkce místopředsedy OMS apeloval ve svém proslovu na důležitost myslivců a jejich práce při ochraně přírody. Následovalo i poděkování pana starosty, který vyzdvihl práci mysliveckých spolků v okolí města.
Po děkovných projevech odvedl přítomné zúčastněné pan vikář do kostela, kde vedl troubenou svatohubertskou mši. Tu věnoval tragicky zesnulému Markovi Martiškovi, knězi i myslivci v jedné osobě.

Po ukončení slavnostní mše, na které byla k radosti místní fary velmi hojná účast, došlo na závěrečný velmi důležitý ceremoniál – pasování nových myslivců, kterými byli Pavel Jandejsek, Karel Gut, Olga Krejčová. Tito čekatelé složili přísahy a byli jim předány lovecké atributy, tím se zařadili do řad svých zeleně oděných kolegů a stali se ochránci a nositeli všeho, co má správný myslivec představovat.

Jestliže někomu při takto nabitém programu vyhládlo a snad i trochu vymrzl, bylo pro takové případy připraveno v besídce místní fary malé pohoštění (jelení speciality a teplé i studené nápoje). Den se k radosti pořadatelů velmi povedl a nezbývá nic jiného než popřát do dalších let české myslivosti mnoho úspěchů a nových členů. A nakonec už snad jen dvě slova...... LOVU ZDAR!

Iveta Švejdová

za myslivecké spolky Podblanicka

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg