Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Svatohubertské odpoledne v Trhovém Štěpánově 2014

Svatohubertské odpoledne v Trhovém Štěpánově aneb nová tradice?

Městečko Trhový Štěpánov ožilo v sobotu 8. listopadu 2014 mysliveckým svátkem svatého Huberta. Pokud nahlédneme do legendy, tak sv. Hubert je již uctíván v desátém století v Ardenách po skončení podzimních lovů, a to 3. listopadu. Myslivci a lovci se k němu obraceli, aby je ochraňoval proti všemu nebezpečí, které se mohlo přihodit při lovu. Také bývá vzýván jakožto patron proti vzteklině, protože pokousání od vlků či psů bylo velmi reálné. To, že bývá zobrazován jako myslivec klečící před jelenem, který má mezi parohy zářící kříž, ví každý, kdo se jen trochu zajímá o myslivost. I účastníci svatohubertského odpoledne si přišli připomenout tento svátek a snad i poprosit o ochranu při mysliveckém konání a možná nejenom při něm.
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno u Spolkového domu ve 14 hodin. Účastníci si mohli prohlédnout sokolnicky vedené dravce, zakoupit si lovecký nůž nebo obdivovat práci řezbáře. Součástí byla i ukázka rozličných plemen loveckých psů či možnost si zakoupit myslivecké šperky. Celé odpoledne zněly tóny lesních rohů a lesnice v podání trubačů Benešovské horny pod vedením Ing. Jana Slabého včetně doprovodného zpěvu. Všechny přítomné přivítal hlavní koordinátor akce Petr Srb, který ve svém projevu vyzdvihl význam myslivosti pro současnou společnost a naši povinnost předat tento odkaz našim potomkům. S průběhem celého dne seznámil všechny přítomné Mgr. Stanislav Kužel. Po přivítání se vydal průvod v čele s kočárem taženými koňmi k pomníku obětem první světové války na náměstí. V době, kdy si připomínáme sto let od začátku války, byl k pomníku položen věnec k uctění památky padlých. U pomníku promluvila Jiřina Janotová a vzpomněla oběti první světové války a schopnost myslivců v případě potřeby jít bránit svou vlast. Od pomníku se průvod vydal ke kostelu sv. Bartoloměje. Mši svatou celebroval myslivec ThMgr. P. Marek Martiška, MIC. V kostele zněly nádherné tóny myslivecké hudby se zpěvy a doplněné slovem PhDr. Pavla Sýkory. Ke konci mše Ing. Jan Slabý, místopředseda dozorčí rady ČMMJ, slavnostně přijmul mezi myslivce tři nové úspěšné absolventy zkoušek z myslivosti. Pro každého je okamžik přijímání mezi myslivce, dříve ozbranění nebo přijetí do mysliveckého stavu, životní událostí. Pokud je proveden před zraky veřejnosti a v takovéto atmosféře, je to zážitek nezapomenutelný pro všechny. Po skončení mše se průvod vrátil do Spolkového domu a Muzea Štěpánovska k prohlídce mysliveckých trofejí, které vhodně naaranžovali členové místních sdružení a spolků. K vidění byla i zajímavá expozice sortimentu střeliva zbrojovky Sellier & Bellot, a. s. Vlašim, která v příštím roce oslaví již 190 let od svého založení. Pro všechny bylo připraveno bohaté pohoštění ze zvěřiny dodané mysliveckými sdruženími.
V závěru je potřeba poděkovat sekretariátu za zapůjčení praporu ČMMJ a všem, kteří zajistili bezproblémový průběh svatohubertské slavnosti. Jmenovitě Petru Srbovi, který koordinoval přípravné práce, dále Mgr. Stanislavu Kuželovi, který řídil přípravu ve Spolkovém domě, Miloslavu Turkovi za zajištění občerstvení a mysliveckým spolkům a sdružením - MS Poštolka Trhový Štěpánov, MS Hubert Soutice, MS Hulice, MS Keblov, MS Javorník, MS Zdislavice, MS Tehov, MS Pavlovice – Paseky, MS Radošovice a MS Načeradec. Velké poděkování patří hlavním sponzorům akce, a to městu Trhový Štěpánov, OMS Benešov, Sellier & Bellot a.s. Vlašim.
Každý, kdo se svatohubertského odpoledne zúčastnil, byl jistě potěšen zajímavým programem a vtažen do sváteční atmosféry mše. Je vzácné, že i dnes se najdou lidé, kteří dokáží připravit a zorganizovat společenskou akci pro druhé. Jde o jeden z nejlepších způsobů, jak ukázat myslivost a myslivce v dobrém světle. Věřme, že v letošním roce byla zahájena nová tradice, která se v příštím roce do Trhové Štěpánova vrátí. Svatý Huberte ochraňuj nás i v roce 2015. Myslivosti zdar!

   Zdeněk Kůta
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg