Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2010

Myslivecké zkoušky pořádané OMS Benešov v roce 2010

V sobotu 27. března 2010 uspořádal OMS Benešov myslivecké zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, které probíhaly v restauraci
U Hlaváčků v Bystřici. Přihlásilo se 38 zájemců, 2 adepti se ke zkouškám nedostavili. Za zvuků loveckých signálů trubačů OMS Benešov doprovázených zpěvem, byly zkoušky slavnostně zahájeny. Vše se odehrávalo ve slavnostně chvojím vyzdobeném sále, kde atmosféru dokreslovaly obrazy zvěře a výjev vidění sv. Huberta. V tomto důstojném a přírodou naladěném prostředí proběhlo ověřování znalostí, které adepti během roční teoretické a praktické přípravy načerpali. Zkoušení uchazečů probíhalo ve dvou zkušebních senátech a neslo se v příjemném a přátelském duchu. Složení I. senátu: předseda – Ing. Jaroslav Vaníček, místopředseda – Miloš Hauzar, členové – Josef Taks, PhDr. Pavel Sýkora, MUDr. Jan Koláčný, Jaroslav Křížek, Milan Turek, Ing. Jan Staněk
a František Pechač. Složení II. senátu: předseda – MVDr. Vladimír Kotouš, místopředseda – Josef Hoffman, členové – Ing. Zdeněk Kůta, DiS., Jiří Neufus, Ing. Jan Slabý, Jiří Škramlík, Karel Provazník, Ing. Vladimír Srb a Petr Srb.
V prvním senátu uspělo 16 adeptů, z toho 8 s vyznamenáním, 1 neuspěl. Nejlepším absolventem zkoušek u prvního senátu byl vyhlášen Jan Martínek. Ve druhém senátu uspělo 16 uchazečů, z toho 2 s vyznamenáním, 1 neuspěl. Nejlepší absolventkou zkoušek u druhého senátu byla vyhlášena JUDr. Helena Znamenáčková. Oba obdrželi krásnou knihu a pasovací list. Celkem zkoušky úspěšně složilo 34 účastníků.
Předseda OMS Ing. Jan Staněk a většina zkušebních komisařů se shodla na tom, že předvedené znalosti adeptů byly na velmi dobré úrovni. Všichni doufáme, že tyto znalosti uplatní v praxi ku prospěchu české myslivosti a že i nadále budou pokračovat ve svém vzdělávání.
Po slavnostním předání vysvědčení o vykonané zkoušce, následovalo neformální přátelské posezení zpříjemněné živou hudbou.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu mysliveckých zkoušek, na přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, zkušebním komisařům a lektorům, jednatelce Marii Haškové, novému jednateli Vojtěchu Poslušnému a všem MS, která umožnila praxi adeptům v honitbách. Poděkování také patří MS Bystřice za přípravu prostor pro zkoušky a provozovateli restaurace za veškerý servis.
Závěrem nezbývá než popřát úspěšným absolventům, aby byli přijati do sdružení, kde budou moci vykonávat svůj koníček, aby našli nové přátele a byli schopni prezentovat svoji mysliveckou činnost před veřejností. Aby vyzráli v dobré a pravodatné myslivce, které česká myslivost jistě potřebuje. Myslivosti zdar!

Zdeněk Kůta

Přiložené dokumenty

 Zkousky z myslivosti pořádané OMS Benešov v roce 2010 (pdf - 564,91 KB)

Zkousky z myslivosti pořádané OMS Benešov v roce 2010

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg