Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2011

Myslivecké zkoušky pořádané OMS Benešov v roce 2011
V sobotu 26. března 2011 uspořádal OMS Benešov myslivecké zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, které probíhaly v Kulturním domě v Petroupimi. Přihlásilo se 30 zájemců, 1 adept se ke zkouškám nedostavil. Za zvuků loveckých signálů trubačů OMS Benešov byly zkoušky slavnostně zahájeny. Vše se odehrávalo v myslivecky vyzdobeném sále, kde atmosféru dokreslovaly obrazy zvěře zasazené do přírodní zeleně. V tomto důstojném a přírodou naladěném prostředí proběhlo ověřování znalostí, které adepti během roční teoretické a praktické přípravy načerpali. Zkoušení uchazečů probíhalo ve dvou zkušebních senátech a neslo se v příjemném a přátelském duchu. Složení I. senátu: předseda – Ing. Jaroslav Vaníček, místopředseda – Jiří Neufus, členové – Josef Taks, PhDr. Pavel Sýkora, MUDr. Jan Koláčný, Jaroslav Křížek, Milan Turek, Ing. Jan Staněk a František Pechač. Složení II. senátu: předseda – MVDr. Vladimír Kotouš, místopředseda – Josef Hoffman, členové – Miloš Hauzar, Ing. Jan Slabý, Ing. Zdeněk Kůta, DiS., Jiří Škramlík, MVDr. Luboš Kuneš, Ing. Vladimír Srb a Petr Srb.
V prvním senátu uspělo 12 adeptů, z toho 4 s vyznamenáním, 3 neuspěli. Nejlepší znalosti prokázala Mgr. Lucie Krejčí. Ve druhém senátu uspělo 10 uchazečů, z toho 3 s vyznamenáním a 4 neuspěli. I zde prokázala nejlepší znalosti žena - Daniela Růžková. Obě nejlepší obdržely krásnou knihu, pasovací list a hodnotnou věcnou cenu od firmy Sellier Bellot Vlašim, která též věnovala všem úspěšným adeptům propagační materiály. Celkem zkoušky úspěšně složilo 22 účastníků. Předseda OMS Ing. Jan Staněk a i ostatní zkušební komisaři se shodli na tom, že předvedené znalosti adeptů byly velmi různé – jak výborné, průměrné, tak i naprosto nevyhovující. Hodnotíme-li kurz jako celek, tak jeho úroveňznalostí byla nejnižší za posledních 10 let. I kvalita praktické přípravy v honitbách byla individuálně rozdílná. Všichni věříme, že ti co zkoušku složili, se uplatní v praxi ku prospěchu české myslivosti a že i nadále budou pokračovat ve svém vzdělávání. Neúspěšní adepti na myslivost jistě nezanevřou a příště se zodpovědně připraví k další zkoušce.
Po slavnostním předání vysvědčení o vykonané zkoušce, následovalo neformální přátelské posezení a ukázka lovecké hudby v podání souboru Benešovské horny.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu zkoušek z myslivosti, na přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, zkušebním komisařům a lektorům, jednateli Vojtěchovi Poslušnému a všem MS, která umožnila praxi adeptům v honitbách a hlavně MS Lišák Petroupim za poskytnutí a přípravu prostor pro zkoušky a jejich zabezpečení.
Závěrem nezbývá než popřát úspěšným absolventům, aby našli sdružení, která budou stát o mladé lidi s mysliveckým vzděláním a chutí do práce. S nadcházejícím novým mysliveckým rokem všem pevné zdraví, mnoho pěkných mysliveckých zážitků a Myslivosti zdar!

Zdeněk Kůta

Přiložené dokumenty

 Myslivecké zkoušky pořádané OMS Benešov v roce 2011 (doc - 34,82 KB)
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg