Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2012

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Benešov – Mezno 2012

 
V sobotu 24. března 2012 uspořádal OMS Benešov myslivecké zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, které probíhaly v prostorách Pohostinství v Mezně. Za zvuků loveckých signálů trubačů OMS Benešov doprovázených zpěvem byly zkoušky slavnostně zahájeny v chvojím vyzdobeného sálu. V přírodně naladěném prostředí, s přicházejícím jarem za okny a v atmosféře plné očekávání, proběhlo i vyhlášení výsledků zkoušek. O jeho slavnostní rámec se postaraly Benešovské horny.
Zkoušení uchazečů probíhalo ve třech senátech. Z přihlášených 42 adeptů se dva nedostavili. V prvním senátu uspělo 12 adeptů ze 14ti, z toho 6 s vyznamenáním. Nejlepším adeptem prvního senátu byl vyhlášen David Holada, který je dlouholetým účastníkem soutěže Zlatá srnčí trofej s úspěchy až v národním finále a své znalosti a vědomosti předvedl nejlepším výkonem při zkoušce. Ve druhém senátu ze 14ti adeptů 10 prospělo a 2 prospěli s vyznamenáním. Nejúspěšnějším adeptem u druhého senátu byl Jindřich Nepraš. U třetího senátu uspělo 10 adeptů z 12ti, z toho 4 prospěli s vyznamenáním. Nejlepším adeptem třetího senátu se stal Jan Šesták. Celkem zkoušky úspěšně složilo 34 uchazečů o první lovecký lístek. Předseda OMS Ing. Jan Staněk a většina zkušebních komisařů se shodla, že teoretické znalosti adeptů byly na velmi dobré úrovni, škoda jen, že praktické znalosti nedosahovaly teoretických. Také upozornil na skutečnost, že neuspělo 6 adeptů, někteří z mysliveckých rodin. Nic to však nemění na tom, že tento kurz byl co do počtu uchazečů i kvality znalostí velice úspěšný a navázal na vysokou úroveň zkoušek předchozích let.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu mysliveckých zkoušek, při přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov. V neposlední řadě je také třeba poděkovat MS Hubert Mezno a Pohostinství Mezno za poskytnuté zázemí, které bylo důstojné takové akci, jako jsou zkoušky z myslivosti.
Nezbývá než popřát úspěšným absolventům zkoušek, aby se jim dařilo nejen v myslivosti, ale i mimo ni, aby neusnuli na vavřínech a stále se ve svém mysliveckém konání vzdělávali a zdokonalovali. Je třeba si uvědomit, že přestože myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví naší země, nemá na růžích ustláno a je stále třeba vysvětlovat, propagovat a komunikovat s veřejností. To by měl být i jeden z hlavních úkolů našich dnešních absolventů. Myslivosti zdar!
 
Ing. Zdeněk Kůta, DiS.
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg