Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2013

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Benešov – Struhařov 2013
 
V sobotu 23. března 2013 uspořádal OMS Benešov myslivecké zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, které proběhly v prostorách restaurace Jiskra ve Struhařově. Za zvuků loveckých signálů trubačů OMS Benešov, doprovázených zpěvem byly slavnostně zahájeny. Každý adept absolvoval přednášky z jednotlivých předmětů, povinné střelby, roční praxi v honitbě, opakovací konzultace před zkouškou a účastnil se nejrůznějších mysliveckých akcí pořádaných nejen OMS Benešov. Přípravu adeptů a jejich získané znalosti prověřilo 18 zkušebních komisařů ve dvou zkušebních senátech  ve chvojím vyzdobeném sále a za okny se stále panujícím zimním počasím. Zkoušení probíhalo v přátelské atmosféře a slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve 14 hodin. O jeho slavnostní rámec se postaraly Benešovské horny.
Z přihlášených 26 ti adeptů se dva nedostavili. V prvním senátu uspělo 9 adeptů z 12 ti, z toho 5 s vyznamenáním, 3 neuspěli z jednoho předmětu. Nejlepším adeptem prvního senátu byla vyhlášena Kristýna Bartůňková. Ve druhém senátu z 12 ti adeptů 8 prospělo, 2 prospěli s vyznamenáním a 2 neprospěli z více předmětů. Nejúspěšnějším adeptem druhého senátu byla vyhlášena Kateřina Škodáková. Obě nejlepší absolventky zkoušek obdržely knihy a pasovací listy. Celkem zkoušky úspěšně složilo 19 uchazečů o první lovecký lístek. Předseda OMS Ing. Jan Staněk a většina zkušebních komisařů se shodli, že teoretické znalosti adeptů nebyly na příliš dobré úrovni, přestože příprava ze strany lektorů a zkušebních komisařů byla maximální. Také upozornil na skutečnost, že předvedené znalosti adeptů v kurzu jako celku byli nejslabší za dlouhé období a bohužel nenavázali na vysokou úroveň znalostí adeptů let minulých. Kde hledat příčiny? Jistě v přístupu adeptů ke zkouškám!
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu mysliveckých zkoušek a přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov. V neposlední řadě MS Struhařov a restauraci Jiskra ve Struhařově za poskytnuté zázemí, které bylo důstojné takové akci, jako jsou zkoušky z myslivosti.
Úspěšným absolventům nezbývá než popřát, aby našli místo v mysliveckých sdruženích, a to  v takových kolektivech, kde se budou dobře cítit a budou mít možnost „vyrůst“ v dobré myslivce, které naše myslivost jistě potřebuje. Úspěšní adepti by měli mít na paměti, že se složením zkoušky z myslivosti pro ně nekončí nutnost se vzdělávat a dále na sobě pracovat. Pouze odborně erudovaní a zdatní myslivci budou schopni diskutovat s veřejností a vysvětlovat principy mysliveckých činností. Práce je to jistě nelehká a dlouhodobá, ale naše myslivost si to jistě zaslouží. Ať sv. Hubert a Diana provází jejich kroky. Myslivosti zdar!
 
Zdeněk Kůta
 

Přiložené dokumenty

 Otázky pro zkoušky z myslivosti - komplet (pdf - 6,12 MB)
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg