Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2014

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Benešov ČMMJ v roce 2014

Týden po okresní chovatelské přehlídce trofejí uspořádal OMS Benešov zkoušky o první lovecký lístek. V sobotu ráno 22. března se v restauraci v Petroupimi začali scházet jejich aktéři. Ve vzduchu byla cítit mírná nervozita. Okolo deváté hodiny zazněly první tóny uvítací fanfáry v podání souboru Benešovské horny. Všechny přítomné přivítal předseda OMS Benešov Mgr. Jaroslav Rataj, organizační pokyny přednesl jednatel Vojtěch Poslušný. Předsedové senátů představili zkušební komisaře. Po doznění zvuků loveckých signálů začalo tolik očekávané zkoušení. Za okny hřálo březnové slunce a v sále se rozjel kolotoč otázek a odpovědí. Zkoušení uchazečů probíhalo ve dvou senátech a z přihlášených 33 se všichni dostavili. V prvním senátu uspělo 15 adeptů ze 17ti, z toho 5 s vyznamenáním. Ze dvou neúspěšných adeptů jeden neprospěl z jednoho předmětu a druhý z více předmětů. Nejlepším adeptem u prvního senátu byl vyhlášen Bc. Jan Koláčný, který předvedl nejlepší znalosti při zkoušce. Ve druhém senátu ze 16ti adeptů 15 prospělo, z toho 2 s vyznamenáním. Jeden neprospěl z více předmětů. Nejúspěšnějším adeptem u druhého senátu byl vyhlášen Jakub Šusta. Nejlepší adepti obdrželi pasovací list a knihu. Celkem zkoušky úspěšně složilo 30 uchazečů o první lovecký lístek. Členové lektorského sboru hodnotili letošní výkony absolventů jako velmi dobré, čemuž odpovídá i malý počet adeptů, kteří neprospěli. Teoretické znalosti adeptů byly na velmi dobré úrovni, škoda jen, že praktické znalosti nedosahovaly teoretických. Potěšitelný je i neklesající zájem o tyto zkoušky a získání myslivecké kvalifikace. Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu mysliveckých zkoušek, při přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov. V neposlední řadě je také třeba poděkovat členům MS Lišák Petroupim a restauraci v Petroupimi za poskytnutí zázemí, které bylo důstojné takové akci, jako jsou zkoušky z myslivosti. Úspěšným absolventům přejeme, aby dostali šanci se zapojit do činnosti v rámci mysliveckých sdružení a myslivost se jim stala prostředkem k poznání a pozorování přírody. Určitě k ní získají hlubší citový vztah a dokáží prezentovat a propagovat mysliveckou činnost v dnešním uspěchaném světě i před nemysliveckou veřejností. Novým absolventům zdar!

Ing. Zdeněk Kůta

Přiložené dokumenty

 Pozvánka na opakovací konzultace a zkoušky pro adepty 2013-14 (doc - 44,54 KB)
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg