Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2015

Zkoušky z myslivosti na OMS Benešov v roce 2015
 
V tradičním jarním období uspořádal OMS Benešov zkoušky o první lovecký lístek. V sobotu ráno, 14. března, se v Neveklově začali scházet aktéři zkoušek. Ve vzduchu byla cítit mírná nervozita neboť před adepty stál úkol, jak zúročit roční teoretickou i praktickou přípravu. Úvodem zazněly první tóny uvítací fanfáry v podání trubačského souboru Benešovské horny. Přítomné přivítal místopředseda OMS Benešov Ing. Jan Staněk, s organizačními pokyny seznámil jednatel Vojtěch Poslušný a poté předsedové senátů představili lektory. Za zvuků loveckých signálů doplněných zpěvem bylo zahájeno tolik očekávané zkoušení. Za okny poletoval poslední sníh a v sále se rozjel kolotoč otázek a odpovědí. Zkoušení uchazečů probíhalo ve dvou senátech. V prvním senátu uspělo 10 adeptů ze 13ti, z toho 4 s vyznamenáním. Zbylí tři neúspěšní adepti neobstáli z jednoho předmětu. Nejlepším adeptem u prvního senátu byl vyhlášen Michal Pohnán. Ve druhém senátu ze 13ti adeptů 10 prospělo a 3 prospěli s vyznamenáním. Nejúspěšnějším adeptem u druhého senátu byla vyhlášena Eliška Štefanicová. Oba adepti byli přijati mezi myslivce a obdrželi na památku pasovací list a hodnotnou knihu. Celkem zkoušky úspěšně složilo 23 z 26 uchazečů o první lovecký lístek.
Členové lektorského sboru hodnotili letošní výkony absolventů spíše jako průměrné. Jako každý rok se našli adepti výborní, u kterých množství znalostí převyšovalo penzum znalostí nutných pro zvládnutí zkoušky, ale byli i tací, kteří si s přípravou nedělali větší starosti. V letošním roce se zkoušek zúčastnilo o 7 zájemců méně než v loňském roce. Věřme, že se nejedná o klesající trend, ale jen o roční výkyv.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu mysliveckých zkoušek, při přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov.
Vážení absolventi přejeme Vám, ať máte možnost nahlédnout do tajů naší přírody, ať dokážete vnímat potřeby zvěře v celé své složitosti, ať dokážete přírodu chápat jako celek, ve kterém má každý organizmus své nezastupitelné místo. Mějte prosím na paměti, že dobrý myslivec je především ochráncem přírody a že lov je pouze jakousi třešničkou na dortu za celoroční práci v honitbě. Ať svatý Hubert provází vaše kroky.
 
Zdeněk Kůta
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg