Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2016

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Benešov v roce 2016

 
Dva týdny po chovatelské přehlídce trofejí uspořádal ČMMJ, z.s. OMS Benešov zkoušky o první lovecký lístek. V sobotu ráno 2. dubna se v restauraci Jiskra ve Struhařově začali scházet aktéři zkoušek. Ve vzduchu byla cítit nervozita z očekávaného setkání se zkušebními komisaři. V 9.00 hodin zazněly první tóny uvítací fanfáry v podání trubačů Benešovské horny. Všechny přítomné přivítal a s organizací zkoušek seznámil místopředseda OMS Benešov MVDr. Luboš Kuneš. Poté předseda prvního senátu MVDr. Vladimír Kotouš a předseda druhého senátu Ing. Jaroslav Vaníček představili lektory. Přítomni byli i náhradní a začínající lektoři. Za zvuků loveckých signálů bylo zahájení ukončeno. Venku hřálo dubnové slunce a hřejivé paprsky probouzeli k životu vše živé. V sále bylo také živo, protože se rozjel kolotoč otázek a odpovědí. Z přihlášených 27 adeptů se 5 omluvilo ze zdravotních nebo pracovních důvodů. V prvním senátu uspělo 10 adeptů z 11ti, z toho 3 s vyznamenáním. Jeden neprospěl z právních předpisů. Nejlepším adeptkou prvního senátu byla vyhlášena Věra Kristová, která předvedla nejlepší odborné znalosti. Ve druhém senátu z 11ti adeptů 10 prospělo a z toho 1 prospěl s vyznamenáním. Jeden adept neprospěl z mysliveckých zvyků a tradic. Nejúspěšnější adeptkou druhého senátu byla vyhlášena Markéta Peroutková, která předvedla nejlepší výkon při zkoušce. Celkem zkoušky úspěšně složilo 20 uchazečů o první lovecký lístek. Nejlepší absolventi obdrželi pasovací list a knihu Srnčí zvěř II. od Pavla Scherera.
Členové lektorského sboru hodnotili letošní výkony absolventů zkoušek spíše jako průměrné i když individuality s opravdovým zapálením o problematiku se také našli. Teoretické znalosti byly zpravidla dobré. Praktické dovednosti většinou zaostávali za teoretickými, ale i zde se výjimky také našli. Do kurzu o první lovecký lístek, který byl zahájen v únoru letošního roku, je již přihlášeno 32 adeptů.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném a objektivním průběhu mysliveckých zkoušek, při přípravě kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, lektorům a zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov. V neposlední řadě je také třeba poděkovat členům MS Mlýn Struhařov a restauraci Jiskra ve Struhařově, za zázemí a servis, které bylo důstojné takové akci, jako jsou zkoušky z myslivosti.
Novým úspěšným absolventům připomínáme, aby své znalosti, vědomosti a dovednosti, které předvedli u zkoušek, nadále prohlubovali a rozvíjeli, protože jen znalosti a poznání vedou k pochopení přírody v celé své rozmanitosti a složitosti. Jen ten, kdo dokáže pochopit tyto zákonitosti, může být dobrým myslivcem. Vážení absolventi, ať je vám nakloněna bohyně lovu Diana a svatý Hubert provází vaše kroky.
 
Zdeněk Kůta
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg