Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2017

Zkoušky z myslivosti 2017

Zkoušky z myslivosti pořádané OMS Benešov v roce 2017


Týden po chovatelské přehlídce trofejí uspořádal ČMMJ, z.s. OMS Benešov zkoušky o první lovecký lístek. V sobotu 25. března se v restauraci Jiskra ve Struhařově začali scházet aktéři zkoušek. Ve vzduchu byla cítit nervozita z očekávaného setkání se zkušebními komisaři. V úvodu zazněly první tóny uvítací fanfáry v podání trubačského tria Benešovské horny. Všechny přítomné přivítal a s organizací zkoušek seznámil předseda OMS Benešov Mgr. Jaroslav Rataj. Poté předseda prvního senátu Ing. Jaroslav Vaníček a předseda druhého senátu MVDr. Vladimír Kotouš představili zkušební komisaře včetně náhradních a začínajících lektorů. Venku hřálo březnové slunce a jeho paprsky probouzely k životu vše živé. V sále bylo také živo. Rozběhl se kolotoč otázek a odpovědí. Zkoušce se podrobilo 29 adeptů. V prvním senátu uspělo všech 14 adeptů, z toho 5 s vyznamenáním. Nejlepší adeptkou byla vyhlášena Petra Frková, která předvedla výborné odborné znalosti. Ve druhém senátu z 15 ti adeptů 10 prospělo, 4 prospěli s vyznamenáním a 1 neprospěl ze Zoologie. Nejúspěšnější adeptkou byla vyhlášena Tereza Ošmyková, která předvedla nejlepší výkon při zkoušce.

Obě premiantky byly slavnostně přijaty mezi myslivce, obdržely pasovací list a knihu Srnčí zvěř II. od Pavla Scherera. Členové lektorského sboru hodnotili letošní znalosti absolventů jako výborné a dá se říct jako nejlepší za posledních 10 let. Ukázalo se, že kdo má o obor myslivosti opravdu zájem, tak je schopen se velmi dobře připravit, což se u zkoušek jednoznačně projevilo. Škoda jen, že do dalšího kurzu o první lovecký lístek, který byl zahájen v únoru letošního roku, je přihlášeno pouze 20 adeptů.

Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na objektivním hodnocení mysliveckých znalostí, na zdárném průběhu kurzu během roku, především Ing. Janu Slabému, předsedovi KPK, zkušebním komisařům, jednateli a předsedovi OMS Benešov. Svou prací také přispěli členové MS Mlýn Struhařov. Poděkování patří restauraci Jiskra za důstojné prostředí, které provázelo celou akci.

Úspěšným absolventům zkoušky blahopřejeme a věříme, že najdou místo v mysliveckých spolcích a rozšíří řady členů OMS Benešov.

„Vážení absolventi, ať je příroda vaší učitelkou a ochrana národního přírodního bohatství – zvěře, je vaším hlavní prioritou. Nechť patroni myslivosti provází vaše kroky.“

 

Zdeněk Kůta 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg