Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2018

OMS Benešov a zkoušky o první lovecký lístek

Nastupující jaro je tradičním časem, kdy myslivečtí adepti skládají účty z celoročního kurzu a svými mnohdy rozdílnými znalostmi usilují o úspěšné složení zkoušky o první lovecký lístek. Tak tomu bylo i 24. března v sále kulturního domu ve Chmelné, který do přátelské myslivecké atmosféry vyzdobili členové MS Hůra Javorník. Ti také po celý den zajišťovali potřebný servis, včetně chutného občerstvení.

Tradiční zahájení mysliveckých zkoušek provedli trubači souboru „Benešovské horny“. I přes znatelný úbytek zájemců o myslivost, byly delegovány dva zkušební senáty a zkouška probíhala podle předchozí směrnice. U prvního senátu s předsedou Ing. Jaroslavem Vaníčkem z celkově 10 ti zkoušených 3 adepti prospěli s vyznamenáním, 5 prospělo a 2 neprospěli. V druhém senátu s předsedou MVDr. Vladimírem Kotoučem z 11 ti zkoušených 6 adeptů prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli a 1 neprospěl. Z obou senátů byli vyhodnoceni nejlepší adepti, na rozdíl od předchozích let se jimi stali muži – Jiří Hruška a Zdeněk Srb, kteří byli odměněni a pasováni místopředsedou OMS Ing. Janem Slabým.

Z těchto výsledků vyplývá, že úspěšní absolventi předvedli velmi dobré znalosti, neúspěšní nás zklamali. Jeden neprospěl z jednoho předmětu a může svou znalost předvést v opravě, ale dva předvedli velmi slabé vědomosti ze dvou předmětů.

Měli bychom si odpovědět na několik otázek. Jak zastavit klesající počet zájemců o přípravný kurz? V letošním roce jej absolvuje jen 17 adeptů, což je polovina oproti předchozím letům. Jak zdokonalit jejich přípravu a hlavně možnost prakticky provozovat mysliveckou činnost v rámci kurzu? Uchazečům praktické znalosti a dovednosti mnohdy zcela chybí a nelze je hodnotit jen z několika záznamů v zápisníku adepta. Čím motivovat myslivecké spolky, aby se ve větší míře podíleli na mysliveckých praxích adeptů? Vždyť některé z nich je poté přijímají za své členy, a jak všichni víme, další „myslivecká výchova“ v MS už neprobíhá. Znamená to tedy, že budeme muset sami zabránit úbytku členské základny na OMS Benešov, přesvědčovat, dokazovat, nabízet, motivovat, pomáhat….. proč být členem OMS. Neznamená to ovšem, že naproti tomu polevíme v kvalitě přípravy adeptů, právě naopak.

V lednu letošního roku nabyla platnost nová směrnice ČMMJ, z.s. k organizování zkoušek z myslivosti včetně tematicky zpracovaných okruhů a souboru jednotných otázek. Určitě bude klást větší požadavky na lektory a zkušební komisaře, ale také vyšší nároky na adepty ohledně jejich vědomostí při zkoušce. Každý zájemce o přípravný kurz si musí uvědomit, že zaplacením kurzovného nemá zaručenou jistotu úspěšné zkoušky. Tyto praktiky naši zkušební komisaři neuznávají. Co bychom si přáli? Ať všichni „noví myslivci“ prožívají svůj zrod v tak důstojném a přátelském prostředí jako letos ve Chmelné a všichni lektoři a zkoušející si brzo zvyknou na nové jednotné soubory otázek a systém hodnocení znalostí. Příprava našich mysliveckých nástupců by se měla stát společnou prací nás zkušenějších členů a funkcionářů na všech spolkových úrovních, vedoucích mysliveckých kroužků i mysliveckých rodičů.

Poděkování patří všem, kteří se na letošních mysliveckých zkouškách podíleli, starostovi obce Chmelná, členům MS Hůra Javorník, lektorům, zkušebním komisařům a členům OMR OMS Benešov a také firmě Sellier Bellot a. s. Vlašim a Stravování Turek s.r.o. Věříme, že v dalších letech naše zprávy o konání zkoušek budou minimálně tak pozitivní jako v letošním roce.  

Autor článku Ing. Jaroslav Vaníček

Fotogalerie

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg