Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kulturně propagační komise > Zkoušky z myslivosti 2019

Vychováme si nové myslivce na OMS Benešov?

Je to již tradiční obraz závěru mysliveckého roku. Zima pozvolna předává svou nadvládu jaru a spolu s tím se noví myslivečtí adepti „budí ze zimního spánku“. Opakovací konzultace jsou poslední připomínkou obsahu látky jednotlivých předmětů, aby následná zkouška byla úspěšná a hlavně složena se ctí. Jenže někteří uchazeči ještě zřejmě „dospávají“, což dokazuje výsledek orientačního testu a poznávačky ze zoologie.
Stejně tomu bylo i letošního 23. března. Ke zkoušce se při OMS Benešov přihlásilo 12 uchazečů, a tudíž byl jmenován jen jeden zkušební senát. Oproti předchozím letům je to však výrazný pokles zájemců o myslivost. Celá desetiletí nám meziročně přibývalo 30 – 40 nových mysliveckých kolegů.
Tradiční zahájení zkoušek obstaral soubor Benešovské horny, ale prostředí bylo nové. Myslivecká chata v Žabovřeskách vyzdobená trofejemi a fotografiemi myslivců, při své častokrát už historické myslivecké činnosti, dala konečně tomuto pro adepty tak slavnostnímu dni, důstojný ráz. Také složení zkušebního senátu: Ing. J. Vaníček předseda, V. Poslušný místopředseda, zkušební komisaři PhDr. P. Sýkora, J. Taks, Ing. Z. Kůta, Ing. P. Hrma, MVDr. L. Kuneš, Ing. K. Petrák a Bc. R. Hýna, je velkým příslibem zapojení mladých mysliveckých odborníků do budoucího vzdělávání našich nástupců. Ne vždy totiž „zkušený zkušební komisař“ dokáže adepty patřičně namotivovat. Další pozitivum je věk adeptů. Převážná většina z nich je velmi mladá. Všichni adepti se ze všech sil snažili přesvědčit zkoušející o svých znalostech, nicméně ne všichni uspěli. S vyznamenáním zkoušku ukončili 3, dalších 6 uspělo, 2 neprospěli z jednoho předmětu (možnost opravy) a 1 zkoušku nezvládl, protože nevyhověl ze dvou předmětů. Klání o nejlepšího absolventa kurzu svedli Andrea Charvátová a Patrik Fulín, kteří obdrželi stejné hodnocení. Po poradě zkušebních komisařů se pomyslné štěstí přiklonilo k P. Fulínovi, možná i proto, že je absolventem kroužku Mladých přátel ochránců přírody a myslivosti Votice, v němž vykazoval výborné znalosti. Svědčí o tom i jeho umístění v okresních i národních kolech soutěže“ Zlatá srnčí trofej“. Vedoucí kroužku je paní Jindřiška Rosolová, která byla při letošním okresním kole ZST odměněna spolkovým vyznamenáním Za zásluhy o myslivost III. stupně. Potěšující je i další účast bývalých členů mysliveckých kroužků v kurzu adeptů. Všichni úspěšně zkoušku absolvovali a dali tak za pravdu všem, kteří hodnotí úroveň činnosti v mysliveckých kroužcích za optimální přípravu pro mladé myslivce.
Slavnostní vyhlášení výsledků zkoušek probíhalo za zvuků myslivecké hudby Benešovských horen a došlo při něm k předání hlavního sponzorského daru od firmy Sellier a Bellot a.s. Vlašim. Poukaz na odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč v podnikové prodejně využil Patrik Fulín výběrem mysliveckého batohu za přítomnosti vedoucího prodejny Bc. R. Hýny a předsedy zkušebního senátu Ing. J. Vaníčka.
A závěrečné hodnocení? Je nutné poděkovat všem, kdo se na zdárném průběhu kurzu a zkoušek podíleli. Adeptům za to, že svůj záměr „stát se myslivcem“, dovedli až ke zkoušce, většinou úspěšně. Dále OMS Benešov, že věnuje pozornost dětem a mládeži v mysliveckých kroužcích (v současnosti je navštěvuje až 120 dětí), ze kterých nám jistě brzy přibydou další mladí kolegové. Samozřejmé je poděkování všem stálým sponzorům, kteří věnují nemalé prostředky na podporu výchovy mladých myslivců. No a my všichni, kteří připravujeme tyto aktivity, věříme, že současná situace na sekretariátu ČMMJ v Praze bude jen přechodná a opět nastane doba, kdy zaměstnanci ČMMJ budou mít práci s mysliveckou mládeží nejen na jazyku, ale jako náplň své práce v srdci. Jak jinak totiž organizovaně a jednotně myslivecky vychovávat naše nástupce? Snad všichni si přejeme všestranné myslivce, ne jenom lovce!

Ing. Jaroslav Vaníček, předseda zkušebního senátu OMS Benešov
 
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg