Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kynologická komise > II. pohár Středočeské pobočky KCHČF - Klubové všestranné zkoušky

II. pohár Středočeské pobočky KCHČF - Klubové všestranné zkoušky
Nejvýznamnější kynologickou akcí roku 2010 pořádanou OMS Benešov ve spolupráci se Středočeskou pobočkou KCHČF byla příprava klubových všestranných zkoušek ohařů. Zkoušky se uskutečnily v sobotu 25. a v neděli 26. září v honitbách Líšno, a.s. (lesní práce), MS Bystřice (vodní práce) a MS Drachkov (polní práce). Ke zkouškám se přihlásilo 14 vůdců, ale zkoušek se zúčastnilo jen 12 a to s 8 psy 4 fenami. Zastoupena byla plemena český fousek – 5x, německý krátkosrstý ohař – 3x, výmarský krátkosrstý ohař – 2x, malý a velký münsterlandský ohař po 1 zástupci. Ředitelem zkoušek byl Karel Paleček, veterinární službou a zástupcem ředitele zkoušek byl MVDr. Luboš Kuneš, předseda kynologické komise OMS Benešov. Jednatelem a ekonomem zkoušek byl jednatel OMS Vojtěch Poslušný. Zkoušky posuzoval sbor rozhodčích pod vedením Ing. Josefa Braťky. Zkoušky probíhaly dle platných zkušebních řádů ČMKJ a se zadáním titulu CACT a res. CACT.
Zahájení a sraz účastníků se konal v důstojném prostředí zámku Líšno nedaleko Benešova. První vůdci se začali sjíždět již po sedmé hodině ranní. Po prezenci vůdců následovala veterinární prohlídka psů, kterou úspěšně prošli všichni přihlášení. Před samotným slavnostním zahájením proběhla porada rozhodčích a organizátorů zkoušek. V devět hodin za zvuku loveckých fanfár v podání trubačů OMS Benešov začalo slavnostní zahájení zkoušek. V úvodu všichni přítomní minutou ticha uctili památku významného mezinárodně uznávaného kynologa a velkého „fouskaře“ Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. Poté se slova ujal předseda OMS Benešov Ing. Jan Staněk, který přivítal přítomné na zkouškách, popřál vůdcům mnoho štěstí, psům dobrý vítr a všem dobré zážitky. S harmonogramem zkoušek a jejich organizací přítomné seznámil ředitel zkoušek Karel Paleček. Stejně tak představil hlavního rozhodčího, který poté představil jednotlivé kolegy - rozhodčí. Hlavní rozhodčí Ing. Josef Braťka přislíbil objektivní a korektní posuzování a upřesnil možnost podání protestu. Po fanfáře následovalo rozlosování a cesta na jednotlivá stanoviště. Ukončení a zhodnocení prvního dne zkoušek proběhlo po 17 hodině v Nesvačilech v restauraci Na Letišti. Sobotní počasí dalo připomenout, že vládu od léta převzal již podzim. V průběhu dne se mnohokrát snášely dešťové kapky na srst čtyřnohých pomocníků i všech přítomných, ale na dobré náladě a pohodě to nic neubralo. První den při vlečce s pernatou zvěří vypadla 1 fena. Druhý den byl zahájen na místě, kde první den skončil, to znamená v restauraci Na Letišti. Po snídani a poradě rozhodčích následoval rozjezd do honiteb na disciplíny druhého dne. Počasí druhý den ještě více nepřálo, déšť byl častější a intenzivnější i teplotně podprůměrný. V neděli vypadla také 1 fena, která odmítla pracovat při disciplíně ochota k práci v hluboké vodě, ale přesto zkoušky úspěšně dokončilo 10 psů. Po dokončení nedělních disciplín a součtu všech bodů následovalo slavnostní vyhlášení, které proběhlo v restauraci Na Letišti v Nesvačilech. Slavnostní vyhlášení za zvuku fanfár se neslo ve velmi přátelském duchu a pozitivní náladě umocněné dobrými výsledky psů. Hlavní rozhodčí poděkoval organizátorům za opravdu profesionálně připravené zkoušky a s ředitelem zkoušek přečetl výsledky a rozdali ceny. Každý absolvent zkoušek obdržel diplom, věcné ceny a nejlepší i poháry. Nejlepší práci ve vodě předvedl Asás Hunter The Pink One vedený Kateřinou Divišovou se ziskem 72 bodů. Nejlepší práci v lese předvedla Alma z Lovčických tarasů vedená Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 136 bodů. Nejlepší práci na poli předvedl Dan ze Staropleských luk vedený Ing. Františkem Kerdou s počtem bodů 236. Celkovým vítězem se zaslouženě stala a titul CACT získala Alma z Lovčických tarasů vedená Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 492 bodů. Na celkově druhém místě skončil a titul res. CACT získal Doran ze Soldátovy hvězdy vedený Josefem Rozkošným s 485 body. Na třetím místě skončil a titul res. CACT získal Asás Hunter The Pink One vedený Kateřinou Divišovou se ziskem 474 bodů. Čtyři psi získali I. cenu, pět psů II. a jeden III. cenu.
Považuji za důležité připomenout, že prvním vítězem Poháru Středočeské pobočky KCHČF se v loňském roce stal Aran z Lovčických tarasů vedený Jiřím Jirouškem, který by se měl představit i na Memoriálu Karla Podhajského. Spolu s letošním výsledkem a výsledkem letošního MDrK, který vyhrála fena Asta z Lovčických tarasů vedená Ing. Jaroslavem Novotným, to jen potvrzuje nadvládu benešovských českých fousků a kvalitu vrhu.

 
Pes
Vůdce
Výsledek
1.
Alma z Lovčických tarasů
Ing. Jaroslav Novotný
492 b. I. c., CACT, nejlepší les 
2.
Doran ze Soldátovy hvězdy
Josef Rozkošný
485 b. I. c., res. CACT
3.
Asás Hunter The Pink One
Kateřina Divišová
474 b. I. c., res. CACT, nejlepší voda
4.
Mrak Kordovina
Emanuel Doležal
465 b. I. c.
5.
Ara z Blatin
Ladislav Kovařík
463 b. II. c.
6.
Mick Eben-Ezer
Zdeněk Šubrt
453 b. II. c.
7.
Dan ze Staropleských luk
Ing. František Kerda
452 b. II. c., nejlepší pole
8.
Gen z Koroptvárny
Karel Grandič
409 b. II. c.
9.
Aran od Starého Krče pod Čertí skalou
Luděk Dočekal
408 b. II. c.
10.
Bary od Funbergu
Petr Jarolím
401 b. III. c.
Velké poděkování patří organizačnímu výboru zkoušek v čele s Karlem Palečkem, členům Kynologické komise OMS Benešov v čele s Dr. Kunešem, OMR Benešov, členům MS Bystřice, MS Drachkov, Líšno, a.s., vedoucímu prací v lese Luboši Hovorkovi, vedoucímu prací ve vodě a malém poli Janu Novotnému, vedoucímu velkého pole Jiřímu Liškovi a adeptům. Poděkování patří rozhodčím za jejich maximálně objektivní posuzování, proti kterému nebyl vznesen žádný protest.
Poslední poděkování patří sponzorům, kterými především byli: Líšno, a.s., MS Sluka Bystřice, MS Diana Drachkov, Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., Halali, Všeobecná pojišťovna, a.s., MS Maršovice, Kovovýroba Jan Pechač, Jan Slabý, Mokate Czech, s.r.o., LČR, s.p. – LZ Konopiště, Autodoprava Josef Štenberk, Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s., Acana, Stavební a obchodní firma VOSA – MVS, s.r.o. a všem, kteří zde nebyli uvedeni a pomohli.
Všem úspěšným ohařům i jejich vůdcům blahopřejeme a přejme mnoho krásných loveckých a kynologických zážitků a věřme staré pravdě, že myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem nebo že myslivec bez psa, je myslivec pod psa! Kynologii nejen na OMS Benešov zdar!
 
 Ing. Zdeněk Kůta, DiS.
 
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg