Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Kynologická komise > Memoriál F. Housky

57.  Memoriál Františka Housky

Memoriál Františka Housky je mezinárodní všestrannou soutěží hrubosrstých ohařů se zadáním titulu CACIT a res. CACIT a CACT a res. CACT. Hlavním pořadatelem memoriálu byl, tradičně Klub chovatelů českých fousků ČR, z. s. a v letošním roce se uskutečnil ve spolupráci s ČMMJ, z.s. - OMS Benešov. Memoriál probíhal od pátku 15. září do neděle 17. září 2017. Po dlouhých 41 letech byl uspořádán v honitbách OMS Benešov. Lesní práce v honitbě Líšenské Hory, vodní práce v honitbě Bystřice a polní práce v honitbě Drachkov. Přihlášeno bylo 16 vůdců, jeden se omluvil a nenastoupil. K soutěži nastoupilo 15 vůdců s 10 ti psy a 5 ti fenami z České republiky, Slovenska, Rakouska a Holandska. Z 15 ti psů bylo zastoupeno 14x plemeno český fousek a 1x plemeno německý drátosrstý ohař. Memoriálu Františka Housky se mohou zúčastnit psi a feny, kteří úspěšně absolvovali podzimní, lesní nebo všestranné zkoušky. Zkoušelo se podle zkušebního řádu platného pro Memoriál Karla Podhajského.
Účastníci memoriálu se setkali již v pátek 15. září v důstojném prostředí zámku Jemniště nedaleko Benešova. V pátek proběhla veterinární prohlídka, porada rozhodčích a organizátorů memoriálu a dále rozlosování vůdců psů do skupin. V sobotu 16. září v krásném prostředí nádvoří zámku Jemniště proběhlo krátce po půl deváté slavnostní zahájení. Všechny přítomné přivítal ředitel soutěže a zároveň předseda KK OMS Benešov MVDr. Luboš Kuneš. Předseda OMS Benešov Mgr. Jaroslav Rataj uvedl, že je to čest pro OMS Benešov uspořádat tuto vrcholnou kynologickou akci. Psům popřál dobrý vítr, vůdcům dostatek zkouškového štěstí, rozhodčím lehké a spravedlivé rozhodování. Mgr. Rataj pak jako jednatel Klubu chovatelů českých fousků společně s předsedou klubu Josefem Tinkou předali významné ocenění Vyznamenání ČMMJ za zásluhy I. stupně panu Ing. Tomáši Morbicerovi a II. stupně panu Václavu Barochovi. Vrchní rozhodčí Josef Javůrek z OMS Trutnov představil sbor rozhodčích, přislíbil objektivní a korektní posuzování a upřesnil možnost podání protestu.
Po slavnostním zahájení následoval odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště. Sobotní počasí připomínalo již podzim s odpoledním deštěm, ale na dobré náladě a pohodě to nic neubralo.
Ukončení a zhodnocení druhého dne proběhlo po 17 hodině v prostorách zámku Jemniště a pozitivem druhého dne bylo, že všech 15 účastníků uspělo a mohlo se těšit na pokračování další den. Třetí den byl opět zahájen na zámku Jemniště. Po poradě rozhodčích následoval rozjezd do honiteb na disciplíny druhého dne. V neděli již nepršelo a po rozpuštění ranní mlhy, teploty vystupovali na příjemných 15 stupňů. Ze soutěže v průběhu neděle vypadlo celkem 5 psů. Dvě feny neuspěly v disciplíně „chování na stanovišti“, jedna fena na „vlečce s liškou“ a po jednom psu v disciplíně „vlečka se zvěří srstnatou“ a „vlečka se zvěří pernatou“. Soutěž úspěšně dokončilo 10 psů. Po dokončení nedělních disciplín a součtu všech bodů, následovalo slavnostní vyhlášení, které se neslo ve velmi přátelském duchu a pozitivní náladě umocněné dobrými výsledky psů. Slavností ráz dodalo nádvoří zámku Jemniště a zvuk loveckých fanfár. Hlavní rozhodčí poděkoval organizátorům za opravdu profesionálně připravenou akci a s ředitelem memoriálu vyhlásil výsledky a předal ceny. Každý absolvent memoriálu obdržel diplom, věcné ceny a vítězové i poháry. Nejlepší práci v lese a na barvě předvedl Baron Farní Dvůr vedený Ing. Jaroslavem Novotným. Nejlepší práci ve vodě předvedl Caro Max od Bouňovské studánky vedený Václavem Gruberem. Nejlepší práci na poli předvedl Cid z Blatin vedený Zuzanou Dvořákovou. Celkovým vítězem se zaslouženě stal Baron Farní dvůr (ČF) vedený Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 496 bodů. Na celkově 2. místě skončila Cita z Cecemínských Vinic (ČF) vedená Pavlem Horákem s 485 body. Na 3. místě skončila Běta Berrmont (NDrO) vedená Radimem Dudou se ziskem 482 bodů. Na 4. místě skončil Alan od Svaté vody (ČF), kterého vedl Luboš Mrkvica se ziskem 476 bodů a na 5. místě se umístil Cid z Blatin (ČF) vedený Zuzanou Dvořákovou se ziskem 484 bodů. Čtyři psi získali I. cenu, dva psi II. cenu a čtyři psi III. cenu. Žádný titul nebyl udělen.
Velké poděkování patří organizačnímu výboru memoriálu v čele s MVDr. Kunešem, členům Kynologické komise OMS Benešov, předsedovi OMS Benešov Mgr. Ratajovi, jednateli OMS Benešov Vojtěchovi Poslušnému, členům MS Sluka Bystřice, MS Lesana Drachkov, MS Leč – Nová Ves, Líšno, a.s., vedoucímu prací v lese Ing. Lukáši Brožovi, vedoucímu prací ve vodě a malém poli Janu Novotnému, vedoucímu prací na velkém poli MUDr. Janu Koláčnému, trubačům a adeptům. Poděkování patří rozhodčím za jejich profesionální posuzování, proti kterému nebyl vznesen žádný protest.
Poslední poděkování patří sponzorům, kterými především byli: Líšno a.s., manželé Sternbergovi - zámek Jemniště, ČMMJ, z.s. OMS Benešov, RESPO Vlašim, Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., Chlazení Novák Olbramovice, DZS Struhařov a.s., ZD Čechtice – Jatka Jeníkov, Vlama, spol. s.r.o., MOKATE Czech s.r.o., Řeznictví Josef Vávra Vlašim, Václav Gruber – šikovný truhlář. Memoriál byl pořádán s finančním přispěním MZe. Dále bychom chtěli poděkovat dalším přátelům, kteří nám pomohli a nechtěli anebo nemohli být v tomto seznamu uvedeni.
Jsme přesvědčeni o tom, že 57.  Memoriál Františka Housky měl všechno co tak významná kynologická akce má mít. Především výborné výkony psů, důstojné a příjemné prostředí a dobré počasí. Memoriál provázela v dnešní době až neskutečně přátelská atmosféra. Ceny pro vůdce byly krásné, závěrečné projevy krátké a srdečné. Ti, kdo nezažili atmosféru letošního soutěžního klání, mají opravdu důvod litovat.
 
Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS.
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg