Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Neveklov 2007

Zlatá srnčí trofej v Neveklově

 Každoročně v květnu je čas zorganizovat okresní kolo soutěže pro mladé myslivce a ochránce přírody s názvem Zlatá srnčí trofej. V letošním roce uspořádala kulturně propagační komise OMS Benešov okresní kolo v ZŠ Neveklov a v zámeckém parku v nedalekém Tloskově. V sobotu 26. května s úderem půl deváté se začali sjíždět soutěžící k okresnímu kolu Zlaté srnčí trofeje. Po prezenci v devět hodin zazněla uvítací fanfára předsedy KPK OMS Benešov ing. Jana Slabého a následovalo přivítání soutěžících a jejich doprovodů.  S průběhem jednotlivých částí soutěže seznámila Mgr. Jarmila Vaníčková a všechny soutěžící pozdravila jednatelka OMS Benešov Marie Hašková.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií, „A“ 3. až 5. třída a kategorie „B“ 6. až 9. třída, celkem se zúčastnilo 31 dětí, a to 8 v kategorii A a 23 v kategorii B. Děti postupně absolvovaly test, který obsahoval 100 otázek, kde zakroužkováním vybíraly jednu správnou odpověď ze třech nabídnutých možností. Test byl zaměřen na všechny oblasti myslivecké činnosti (myslivecké zvyky a tradice, zoologie, kynologie, péče o zvěř, lovectví, ochrana životního prostředí atd.). Po testu na děti čekala vnitřní poznávací expozice, která obsahovala 50 exponátů, mezi nimiž nechyběly: kůže, peří, shozy zvěře, fotografie loveckých psů, lovecké doplňky, výstroj, výzbroj a preparáty zvěře. Test i vnitřní poznávací stezka proběhly v ZŠ Neveklov, venkovní stezka v tloskovském parku. Ta prověřila děti na 60ti stanovištích, jak umí poznávat pobytové stopy zvěře, byliny, dřeviny, plody atd. Každé stanoviště bylo viditelně označeno číslem, trasa vyznačena oranžovými a rostliny červenými fáborky. Venkovní trasa vedla příjemným prostředím v délce 1,5 km. Mezi zajímavé exempláře parku patří například jedlovec kanadský, či metasekvoje tisovcovitá. Po venkovní poznávačce následoval návrat do školy, kde všechny soutěžící, doprovody a pořadatele čekal příjemný oběd. Po něm se děti vydaly s rodiči a ing. Slabým do Tloskova navštívit jízdárnu koní a vyslechnout ukázky loveckých fanfár.

V průběhu venkovní části a po obědě byly opraveny všechny odpovědi dětí, spočítány výsledky, napsány pamětní listy a výsledkové listiny. V patnáct hodin, v krásném prostředí tloskovského parku, v bezprostřední blízkosti zámku a za zvuku loveckých fanfár, následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Vítěze vyhlásili a předali ceny s pamětními listy ing. Jaroslav Vaníček, Mgr. Jarmila Vaníčková a Marie Hašková. A jak celé klání dopadlo?

V kategorii A se na třetí příčce umístil Štěpán Kareš ze ZŠ Netvořice s 99ti body, na druhé Klára Němečková ze ZŠ Votice se 144 body a vítězkou se stala Barbora Urbanová ze ZŠ Netvořice s výsledkem 145 bodů. V kategorii B se na třetím místě umístil Jan Rosol ze ZŠ Votice s 209ti body, na druhém Petr Hanzal z Postupic s 250ti body a vítězem se stal Pavel Pacovský z Kostelní Střímelice s výkonem 283 bodů. Z teoretického testu soutěžící mohli získat 100 bodů, z vnitřní poznávací expozice 120 bodů a venkovní terénní poznávací stezky 132 bodů, což je dohromady 352 bodů. Vítězům patří blahopřání k předvedenému výkonu, k dobrým znalostem a poděkování všem za účast. Přestože úroveň znalostí soutěžících byla různá, kladem zůstává zájem o myslivost a přírodu, hlavně zájem se dozvědět něco nového o prostředí, zvěři, životě v přírodě, kterému se jako lidstvo obecně odkláníme.

Závěrem musíme poděkovat hlavním organizátorům a pořadatelům celého dne za jejich práci, organizační zajištění a obětavost. Byli to: ing. Jaroslav Vaníček, Mgr. Jarmila Vaníčková, Bc. Zdeněk Kůta, ing. Jan Slabý, Marie Hašková, Jarmila Vaníčková, DiS., Iva Holadová a Miroslav Jirásek. Poděkování náleží i sponzorům a všem, kteří přispěli k materiálnímu zajištění okresního kola. Byli to: OMS Benešov, Sellier a Bellot a.s., LČR s.p. LZ Konopiště, manželé Vaníčkovi, MěÚ Neveklov. Poděkování si jistě zaslouží ředitel Diagnostického ústavu v Tloskově, který nám umožnil vstup do areálu zámku a hlavně vedoucí mysliveckých kroužků, kteří s dětmi a mládeží pracují a věnují jim svůj čas i znalosti.

Věříme, že se dětem vědomostní klání líbilo, že si odnesly nové poznatky a prožily příjemný den v Neveklově, a že se příští rok setkáme při dalším ročníku Zlaté srnčí trofeje v neméně početném složení. Myslivosti a práci s dětmi zdar!

Bc. Zdeněk Kůta, DiS.
 

 

 

Přiložené dokumenty

 Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje - Neveklov 2007 (pdf - 32,88 KB)

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje - Neveklov 2007

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg