Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Neveklov 2017

Zamyšlení nad soutěží Zlatá srnčí trofej nejen na OMS Benešov
 

V květnu vše kvete, rodí se mláďata, vše září jasnou, čerstvou zelení, stromy pučí, květy i louky jsou plné bzučících včel. Jarní sluníčko prohřívá vzduch i zem. Slavíme Den slunce, mezinárodní Den ptačího zpěvu, ale i světový Den stěhovavých ptáků. Je to i měsíc, kde se setkávají mladí přátelé myslivosti a ochrany přírody v soutěži o Zlatou srnčí trofej, kdy zúročují celoroční práci v jednotlivých kroužcích po celé republice, dochází k setkávání i ostatních, kteří mají zájem o dění v přírodě a myslivost.
V letošním roce tato nejstarší soutěž s přírodovědnou tematikou má již 47. ročník. Pod záštitou jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ČR probíhají v květnu místní a okresní kola ZST. Nejedná se jen o samotné soutěžení, ale především o setkávání, ve kterém se děti učí přírodu znát, být jejím ochráncem, obdivovat její krásu, rozumět jejím zákonům, být přítelem všech živočichů, dokáží střežit čistotu vody, využít každou chvilku, aby pro přírodu a zvěř vykonali něco prospěšného, užitečného a dokázali ji vždy ochraňovat. To je smyslem všech přírodovědných a mysliveckých kroužků.
V okrese Benešov pracuje 7 kroužků s počtem 112 dětí a tento počet se bude jistě zvyšovat. Čím dál více dětí bere přírodu jako vzrušující dobrodružství, jako velké hřiště či hernu, která jim dá mnohem více adrenalinu i fantazii, než sezení u počítače. Vidět, slyšet, ochutnat, dotknout se, pozorovat, tyto dojmy děti baví a probouzejí chuť na další poznávání přírody v celé její kráse a komplexnosti. Složitější je ale skutečnost, že se nenajdou dospělí, kteří by se těmto zájemcům věnovali. Často nestačí jen chuť, ale najít volný čas je největší překážkou. Těší nás, že i přesto přibývá čím dál více zájemců o práci s mládeží nejen během celého roku, ale i v letních měsících, ve kterých jsou organizované letní tábory pro mladé myslivce napříč celou republikou. Pro všechny mladé přátelé myslivosti je ovšem účast na vrcholné soutěži, a to na Národním kole Zlatá srnčí trofej, kterou vyhlašuje ČMMJ, cílem celoroční přípravy. Právo reprezentovat svůj okres má pouze vítěz kategorie „A“ 3. – 5. třída nebo „B“ 6. – 9. třída. Soutěž je ovšem otevřená, každý kdo má zájem a chuť se dál vzdělávat, může se na soustředění mladých myslivců přihlásit.
Okres Benešov má hlubokou tradici v organizování ZST. Děti, které se jí zúčastňovaly, často zvolily pro své budoucí povolání přírodovědné či přímo lesnické obory vzdělávání. Mezi organizátory v letošním roce patřili studenti lesnických či zemědělských škol, vystudovaní lesníci, adepti myslivosti či veterináři. Štafeta zkušeností a znalostí je předávána těm nejmenším, kterých jsme opravdu měli letos hodně. Sešli jsme se v Neveklově, kde ZŠ pro nás připravila skvělé zázemí. V kategorii A se přihlásilo 34 dětí, v kategorii B 21 dětí. 100 testových otázek prověřilo teoretické znalosti ve všech mysliveckých disciplínách, poznávací stezka v přilehlém lesoparku skrývala 60 exponátů, pobytových stop, lesních staveb či celé jarní botaniky. Vnitřní poznávací stezku jsme schovali před deštěm do prostor ZŠ a obsahovala 50 exponátů vycpanin, lebek, shozů, tělních pokryvů, součásti výzbroje a výstroje. Několika hodinová soutěž byla plná překvapení a poznávání. Než organizátoři spočítali všechny zkušební disciplíny, účastníci soutěže si mohli zastřílet ze vzduchovky, poslechnout loveckou hudbu s patřičným slovem o její tradici, podívat se na kynologickou ukázku, ve které mohly děti vidět práci na barvě, vyhledávání, stavění a hlavně deset psů sedmi plemen. Sokolník seznámil dětí se svou činností i malým sokolem. Celý den soutěžení byl zakončen slavnostním nástupem všech přítomných včetně rodičů. Vyhlášení výsledků bylo napínavé. Každý účastník dostal pamětní list a tašku s praktickými pozornostmi. Prvních pět v každé kategorii obdrželo poháry a hodnotné ceny. Slova díků patřila i všem vedoucím kroužků našeho okresu za jejich systematickou a velmi náročnou celoroční práci včetně přítomných rodičů, kteří se rovněž podíleli na průběhu soutěže. Benešovské trubačské trio doplňovalo slavnostní rámec celé akce. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na složité organizaci a průběh soutěže, Městu Neveklov v čele s jeho starostou Ing. J. Slabým, ZŠ Neveklov, Ing. J. a Ing. Z. Kůtovým, Ing. I. Holadové, Ing. P. Hrmovi, J. Jiráskovi a jeho zástupcům mysliveckého spolku, PhDr. P. Sýkorovi, J. Brabcovi, jednateli OMS Benešov V. Poslušnému a manželům Ing. J. a Mgr. J. Vaníčkovým.
Všem účastníkům 47. ročníku národního finále Zlaté srnčí trofeje přejeme úspěšné zvládnutí celé soutěže, krásné zážitky při poznávání a objevování přírody Šumavy se všemi jejími nesčetnými stránkami a další setkání s přáteli myslivosti a ochrany přírody.

 

Mgr. Jarmila Vaníčková, fotodokumentace Ing. Z. Kůta
Pokyny k 47. ročníku Národního finále ZST a k soustředění mladých přátel myslivosti naleznete ZDE.
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg