Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Vlašim 2015

Jubileum soutěže o Zlatou srnčí trofej a OMS Benešov

Jaro a květen patří mezi nejkrásnější roční období. Začíná nový život, rodí se mláďata, příroda se probouzí a rozkvétá, stromy se zelenají. Je to ale i měsíc setkávání mladých přátel přírody a myslivosti při místních a okresních kolech soutěže o Zlatou srnčí trofej, která v letošním roce slaví 45 let svého trvání. Děti zúročují svou celoroční přípravu. Někteří se setkávají v pravidelných týdenních intervalech v kroužcích, někteří jedenkrát za měsíc, jiní s dědečkem či s rodiči les navštěvují v každé volné chvilce. I okres Benešov pořádal okresní kolo dne 30. 5. 2015 v lesoparku obklopující zámek a v prostorách školy SOŠ a SOU ve Vlašimi, která poskytla nezbytné zázemí soutěže. Účastníky, ale i návštěvníky zámku přivítaly nástěnky s obrázky připomínající posledních 5 let ZST, pozvánky na další akce a nezbytná organizace dne.
Prosluněné ráno dávalo jistotu hezkého dne. Po prezenci účastníků soutěže jsme slavnostně ZST zahájili za zvuků lesnice. Soutěžících jsme napočítali 50 a nejméně tolik rodičů, vedoucích kroužků i ostatních přátel myslivosti. Velice nás potěšil zájem veřejnosti. Soutěžící absolvovali teoretickou část, kde v obou kategoriích měli připravené testy o 100 otázkách, dále byla postavena poznávací stezka z 50 ti vzácných exponátů a na závěr absolvovali terénní poznávací stezku, která na 60 ti stanovištích byla zaměřena především na pobytové stopy, tělní pokryvy a lesnickou botaniku. Tu si mohli projít i doprovázející rodiče, kteří pomohli uklidit značení trasy a další exponáty, za což jim patří poděkování.
Po absolvování všech tří částí čekal na děti chutný oběd a odpolední program. Ten zahájil Ing. J. Slabý, místopředseda OMS Benešov, vedoucí trubačů Benešovské horny, kteří nejen hudbou, ale i zpěvem a hlavně slovem děti seznamovali s tradicemi a historii lovecké hudby. Následovala poutavá kynologická ukázka a přednáška manželů Kunešových jak správně se starat a pečovat o štěňata, o výživě, očkování a zajímavých informacích z kynologie. Ing. P. Hrma dále seznámil děti s exponáty poznávacích stezek. Soutěžící si ihned mohli ověřit své správné odpovědi a získat nové znalosti. Střelectví je nedílnou součásti všech našich aktivit, děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, seznámily se s bezpečností a správným zacházením se zbraní, a to ve spolupráci se Z. Krejčou ze SSK Vlašim. Ve vlašimském zámku mohli všichni navštívit loveckou a přírodovědnou expozici Podblanicka.
Po náročném opravování odpovědních listů jsme vyhlašovali výsledky v nádherném zámeckém parku za zvuků lesnic. Slavnostní rámec byl zakončen poděkováním vedoucím kroužků, manželům Rosolovým z Votic, Ing. I. Holadové z Vlašimi, L. Stejskalové a B. Urbanové z Benešova, J. Jiráskovi z Netvořic, ale i hostům D. Bečkové a J. Slabému z Dolních Ředic. Velké poděkování patří Ing. Z. Kůtovi a jeho ženě za skvěle zpracované výsledky v elektronické podobě, za vedení hodnotitelské komise, přípravu testů a diplomů. Ing. J. Vaníčkovi za celou koordinaci soutěže a přípravu praktické poznávací stezky společně s bývalými členy mysliveckého kroužku DDM ve Vlašimi.
V okrese Benešov se vytvořil tým lidí, kteří se snaží dostat děti do lesa, do přírody. Ve svém volném čase a zcela zdarma se jim obětavě věnují a výsledky se dostavují. Mladí absolventi kroužků a ZST již navštěvují kurzy o první lovecký lístek a mnozí jej již vlastní, jiní vedou mladší děti a pokračují v tom, co jsme se jim snažili celá léta předávat. V dalším středoškolském i vysokoškolském studiu často pokračují v lesnických a v přírodovědných oborech. Nevěříme skeptikům a pesimistům, že dnešní mládež je k ničemu a baví je jen počítače. Vidíme kolem sebe úplně něco jiného. Na tom by měla naše myslivost stavět, na dětech, na mladých schopných lidech. Pojďme jim trochu důvěřovat a předat jim tradice české myslivosti.
Při tak významném jubileu bychom měli bilancovat. Okres Benešov patřil vždy k těm, který práci s dětmi a mládeži vždy dával na přední místa své činnosti. Můžeme se pochlubit i vítězi v národních kolech ZST, Ing. M. Vaníčková – Chytilová, Ing. Z. Kůta, M. Vítovský, J. Vaníčková, sourozenci Pacovští, E. Štiková, P. Fulín i dalšími účastníky těchto kol. My se neobáváme, že naše krásná česká myslivost zanikne, když vidíme nadšení našich mladých přátel.
Mgr. Jarmila Vaníčková, foto Ing. Z. Kůta 

Přiložené dokumenty

 Pozvanka-na-okresni-kolo-ZST-do-Vlasimi-30-5-2015 (pdf - 134,13 KB)
 Prihlaska-na-narodni-kolo-ZST-2015 (pdf - 138,00 KB)
 Spravne-odpovedi-myslivecke-exponaty (pdf - 60,94 KB)
 Spravne-odpovedi-myslivecke-exponaty-(slovne) (pdf - 31,88 KB)
 Spravne-odpovedi-stezka (pdf - 36,78 KB)
 Spravne-odpovedi-test-kat-0 (pdf - 34,53 KB)
 Spravne-odpovedi-test-kat-A (pdf - 88,48 KB)
 Spravne-odpovedi-test-kat-B (pdf - 222,89 KB)
 Test-kat-0 (pdf - 1,19 MB)
 Test-kat-A (pdf - 198,37 KB)
 Test-kat-B (pdf - 191,62 KB)
 Vysledkova-listina-kat-0 (pdf - 48,25 KB)
 Vysledkova-listina-kat-A (pdf - 49,43 KB)
 Vysledkova-listina-kat-B (pdf - 49,12 KB)
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg