Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Vlašim 2018

Zlatá srnčí trofej, dobrodružství v přírodě, neseďte doma – venku se pořád něco děje!
 
Objevovat přírodu se všemi jejími nesčetnými stránkami, samostatně ji zkoumat, pozorovat zvířata a rostliny v jejich přirozeném prostředí, to jsou zkušenosti, které jsou pro děti důležité a jsou vítanou protiváhou k životu v našem technickém světě. Pozorovat, vidět, slyšet, ochutnat, dotknout se, to prostě děti baví a mohou každodenně prožívat krásné a vzrušující setkání s přírodou v celé její kráse a komplexnosti. Smysluplně využít volný čas nabízejí kroužky jak myslivecké, přírodovědné nebo mladých ochránců přírody a myslivosti, které najdete u mysliveckých spolků, při základních školách, domech dětí a mládeže nebo jen u rodin, které s dětmi tráví veškerý svůj volný čas v přírodě. Děti se učí pohybovat v přírodě civilizovaně, setkávají se s živočichy i rostlinami s určitou dávkou respektu a učí se je nejen poznávat, ale i chránit. Kdo vejde do lesa, ponoří se do jiného světa, ale velká část dětí a mládeže neví, co si tento nový svět žádá a tudíž se snažíme jej společně objevovat. Proto patří česká republika mezi státy s nejlépe propracovanou přírodovědnou soutěží Zlatá srnčí trofej, která v letošním roce již slaví 48 let. Setkání dětí a mládeže v jarním období ve všech regionech má jediný cíl, absolvovat soutěž s právem reprezentovat svůj okres na národním finále, které každoročně ČMMJ organizuje formou čtrnáctidenního soustředění. Nejde zde o výkony, ale o znalosti, o vzájemné pomoci, o předávání zkušeností a nápadů, o setkání přátel, kteří zelený svět přírody mají rádi a chtějí, aby další generace mohly prožívat to, co naši předkové a vlastně ještě i my.
OMS Benešov patří mezi okresy, které několik desítek let tuto zajímavou soutěž organizuje. V letošním roce jsme se sešli ve Vlašimi 19. 5. 2018 v areálu střeleckého klubu Na spravedlnosti. Soutěž je otevřená, do poslední chvíle nevíme, zda přijde 30 dětí nebo 60. Potěšilo nás, že sousední OMS Pelhřimov, Příbram a Praha západ projevily zájem nás navštívit a celou soutěž absolvovat s našimi dětmi a najednou se prezentovalo 83 dětí. V doprovodu rodičů, vedoucích i jednatelů OMS na zahájení letošního ročníku se nás sešlo kolem 140. Moc nás tato účast potěšila. Na organizátory tím byl kladen větší nápor, ale tým mladých lidí, kteří vzešli z této soutěže, nám byl velmi nápomocný.  Celou prezenci Z. Kůta provedl přes počítač, kam ihned zapsal i všechny výsledky. Jedna skupina soutěžících psala testy o 100 otázkách, druhá se vydala na venkovní stezku do lesů kolem Vlašimi a v délce 3 km nacházely 60 exponátů, pobytové stopy, byliny, stromy, lesní stavby, peří, ale i padliny, prostě vše tak, jak v reálné přírodě. Další skupina dětí v areálu střelnice poznávala dalších 50 exponátů. Všechny skupiny se plynule prostřídaly, děti odevzdaly své karty se znalostmi a nám začal maraton počítání, čtení i luštění. Často jsme se pobavili, jak dětská fantazie pracuje a je schopna pojmenovat nám známé myslivecké názvy, svými dětskými.
Čekání na výsledky dětem zpestřil připravený program – kynologická ukázka manželů Kunešových a Charvátových, střelecké povídání a ukázka A. Havlíka, kdy děti si mohly samy zastřílet, ale hlavně vyrobit vlastní brokovou patronu s logem ZST, Benešovské horny pod vedením J. Slabého a se slovním doprovodem P. Sýkory, seznámili posluchače s tradicí myslivecké hudby a tóny této nádherné hudby se nesly daleko nad lesy i městem. Závěrečný slavnostní nástup za zvuků mysliveckých signálů a znělek uvedl L. Kuneš, místopředseda OMS Benešov, který předával s J. Vaníčkem pamětní listy, účastnické tašky se soutěžícími kartami i poháry, ceny a diplomy vítězům nejen v našem okrese, ale i našim hostům ze sousedních okresů. Celodenní klání úspěšně bylo ukončeno, zážitky, fotografování, předávání zkušeností mezi vedoucími kroužků, setkání bývalých soutěžících „zísíťáků“, vše emotivně uzavřeno. Nejen účastnící, ale i organizátoři s velmi dobrými pocity hodnotili další úspěšný rok práce s mládeží v okrese Benešov. Vítězům, ale i dalším zájemcům o národní finále přejeme stejně tak výborné výsledky, setkání s dětmi z celé republiky a nová poznávání.
Vítězové jsou všichni, kteří se soutěže ZST zúčastnili. Na stupně vítězů v kategorii A vystoupal nejvýše Matouš Charvát z kroužku Mladí markazíni z Benešova, na druhém místě se umístil Pavel Charvát ze stejného kroužku a třetí Jan Mecka z mysliveckého kroužku ve Vlašimi. Hodnoceno bylo 42 dětí. V kategorii B 6. – 9. třída zvítězil Vojta Kuneš z mysliveckého kroužku ve Vlašimi, na druhém místě ze stejného kroužku se umístil Daniel Slavata a třetí Kateřina Gruberová z nového kroužku v okrese, Puštíci z Netluk. Celkem bylo hodnoceno 21 dětí. Vítězové dostali krásné ceny, na kterých se podílela především firma Sellier & Bellot, OMS Benešov, ČSOB, Druckvo Praha, pivovar Ferdinand (ne pivo, ale sud limonády), sportovní střelecký klub Vlašim, Stravování Turek, Lesy ČR, správa toků Benešov, ČSOP Vlašim, sladkosti z Mokate Votice, vše v celkové částce 38 000 Kč.
Velké poděkování patří všem vedoucím kroužků za celoroční pravidelnou práci s dětmi – J. Rosolové z Votic, I. Holadové z Vlašimi, B. Urbanové a L. Krčilové z Benešova, J. Jiráskovi z Netvořic, L. Brabcové z Netluk, M. Sedláčkovi z Týnce nad Sázavou (máme v kroužcích již 110 dětí), poděkování zaslouží mladí spolupracovníci, kteří pomáhali s organizací celé soutěže, která byla letos velmi náročná – Z. Kůtovi, P. Hrmovi, B. Urbanové, I. Holadové, E. Štefanicové, rodičům a přátelům, kteří pomáhali doprovodem nejmenším účastníkům soutěže. Další poděkování patří OMS Příbram za nádherné rytiny ve dřevě, plakety, které dostávali vítězové. Na všech byla vidět radost, spokojenost a pohoda. Věříme, že během dalšího roku řady dětí, nejen v kroužcích, se rozrostou a velké hřiště, kterým je naše příroda, se zcela zaplní.
 
Mgr. Jarmila Vaníčková, Ing. Jaroslav Vaníček, fotodokumentace Ing. Zdeněk Kůta

Přiložené dokumenty

 Vysledkova-listina-OK-ZST-2018-Benesov (xls - 53,76 KB)
 Vysledkova-listina-OK-ZST-2018-Pelhrimov (xls - 42,50 KB)
 Vysledkova-listina-OK-ZST-2018-Praha-zapad (xls - 44,03 KB)
 Vysledkova-listina-OK-ZST-2018-Pribram (xls - 37,89 KB)
 TEST_0_2018 (pdf - 2,71 MB)
 TEST_A_2018 (pdf - 1,77 MB)
 TEST_B_2018 (pdf - 1,86 MB)
 Spravne-odpovedi-TEST_0_2018 (pdf - 37,38 KB)
 Spravne-odpovedi-TEST_A_2018 (pdf - 42,61 KB)
 Spravne-odpovedi-TEST_B_2018 (pdf - 43,81 KB)
 Spravne-odpovedi-Tereni-poznavaci-stezka (pdf - 41,77 KB)
 Spravne-odpovedi-Myslivecke-exponaty (pdf - 36,40 KB)
 Pozvanka-na-okresni-kolo-ZST-Vlasim-19-5-2018 (1) (pdf - 267,76 KB)
 Pozvanka-na-okresni-kolo-ZST-Vlasim-19-5-2018 (doc - 72,19 KB)
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg