Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Vlašim 2019

Nejstarší přírodovědná soutěž v ČR - Zlatá srnčí trofej, v letošním roce 49. ročník v okrese Benešov proběhla 18. 5. 2019

Naše motto: „Dobrodružství v přírodě, neseďte doma – venku se stále něco děje!“
Objevovat přírodu se všemi jejími nesčetnými stránkami, samostatně ji zkoumat, pozorovat zvířata a rostliny v jejich přirozeném prostředí, to jsou zkušenosti, které jsou pro děti důležité a jsou vítanou protiváhou k životu v našem technickém světě. Pozorovat, vidět, slyšet, ochutnat, dotknout se, to prostě děti baví a mohou každodenně prožívat krásné a vzrušující setkání s přírodou v celé její kráse a komplexnosti. Smysluplně využít volný čas nabízejí kroužky jak myslivecké, přírodovědné nebo mladých ochránců přírody a myslivosti, které najdete u mysliveckých spolků, při základních školách, domech dětí a mládeže nebo jen u rodin, které s dětmi tráví veškerý svůj volný čas v přírodě. Děti se učí pohybovat v přírodě civilizovaně, setkávají se s živočichy i rostlinami s určitou dávkou respektu a učí se je nejen poznávat, ale i chránit. Kdo vejde do lesa, ponoří se do jiného světa, ale velká část dětí a mládeže neví, co si tento nový svět žádá a tudíž se snažíme jej společně objevovat. Proto patří Česká republika mezi státy s nejlépe propracovanou přírodovědnou soutěží Zlatá srnčí trofej, která v letošním roce slaví 49 let. Setkání dětí a mládeže v jarním období ve všech regionech má jediný cíl, absolvovat soutěž s právem reprezentovat svůj okres na Národním finále, které každoročně ČMMJ organizuje formou čtrnáctidenního soustředění. Nejde zde o výkony, ale o znalosti, o vzájemnou pomoc, o předávání zkušeností a nápadů, o setkání přátel, kteří zelený svět přírody mají rádi a chtějí, aby další generace mohly prožívat to, co naši předkové a vlastně ještě i my.
OMS Benešov patří mezi okresy, které několik desítek let tuto zajímavou soutěž organizují. V letošním roce jsme se sešli ve Vlašimi 18. 5. v areálu Sportovně střeleckého klubu Na spravedlnosti. Soutěž je otevřená, do poslední chvíle nevíme, zda přijde 30 dětí nebo 60. Potěšilo nás, že OMS Příbram a Praha západ projevily zájem nás navštívit a celou soutěž absolvovat s našimi dětmi. Najednou se prezentovalo 85 dětí. V doprovodu rodičů, vedoucích i jednatelů OMS se na zahájení letošního ročníku sešlo kolem 140. Moc nás tato účast potěšila. Na organizátory tím byl kladen větší nápor, ale tým mladých lidí, kteří vzešli z této soutěže, nám byl velmi nápomocný.  Celou prezenci Ing. Z. Kůta provedl přes počítač, kam ihned zapsal i všechny výsledky. Účastníci obdrželi závěsy s kartičkou, Jedna skupina soutěžících psala testy o 100 otázkách, druhá se vydala na venkovní stezku do lesů kolem střelnice a v délce 3 km a nacházely zde 60 exponátů: pobytové stopy, byliny, stromy, lesní stavby, peří, ale i padliny, prostě vše tak, jak v reálné přírodě. Další skupina dětí v areálu střelnice poznávala dalších 50 exponátů. Všechny skupiny se plynule prostřídaly, děti odevzdaly své karty se znalostmi a nám začal maraton počítání, čtení i luštění. Často jsme se pobavili, jak dětská fantazie pracuje a je schopna pojmenovat nám známé myslivecké názvy, svými dětskými.
Čekání na výsledky dětem zpestřil připravený program – kynologická ukázka manželů Kunešových a Charvátových, střelecké povídání a ukázka A. Havlíka, kdy děti si mohly samy zastřílet ze vzduchovky, ale hlavně vyrobit si vlastní brokovou patronu s logem ZST. Benešovské horny pod vedením Ing. J. Slabého zahráli tóny nádherné hudby se nesoucí se daleko nad lesy i městem. Novinkou v programu byla ukázka práce sokolníků, kteří k nám přijeli z Liberce a z Libavé s osmi dravci a čtyřmi psy. Ukázka byla poutavá, vzrušující, s průvodním slovem M. Straky z Historických sokolnických ukázek. Vše o sokolnictví i s přímým kontaktem s letícími ptáky. Patří jim velké poděkování, že z tak vzdálených míst k nám přijeli a jako všichni, kteří se podílí na programu dne, bez finanční úplaty za celou ukázku. Navíc Pan J. Fišara nechal dětem udělat přírodní pastelky, píšťalky, pexesa, podložky svázané i s odznakem ZST, takže všichni včetně hostů obdrželi krásné ceny. Závěrečný slavnostní nástup za zvuků mysliveckých signálů a znělek uvedl Ing. J. Vaníček, který předával s členy KPK pamětní listy, účastnické tašky se soutěžícími kartami, poháry, ceny a diplomy vítězům nejen v našem okrese, ale i našim hostům ze sousedních okresů.
Slavnostní rámec umocnilo předání mysliveckého vyznamenání paní Jindřišce Rosolové z Votic za celoživotní práci s dětmi a mládeží, kterým vštěpovala lásku k přírodě mnoho desítek let. Vychovala z nich nejen budoucí myslivce, přírodovědné odborníky, ale zanechala v nich odkaz starat se o naši těžce zkoušenou přírodu. V současné době vede kroužek Mladých ochránců přírody a myslivosti, ve kterém je 42 dětí. Této dámě patří hluboká poklona a velké díky. Vyznamenání předával předseda KPK OMS Benešov Ing. J. Slabý a doprovázelo je trubačské vystoupení členky z votického kroužku Aničky Petrekové.
Celodenní klání bylo úspěšně ukončeno. Zážitky, fotografování, předávání zkušeností mezi vedoucími kroužků, setkání bývalých soutěžících „zísíťáků“, vše uzavřeno. Nejen účastnící, ale i organizátoři s velmi dobrými pocity hodnotili další úspěšný rok práce s mládeží v okrese Benešov. Vítězům, ale i dalším zájemcům o Národní finále přejeme stejně tak výborné výsledky, setkání s dětmi z celé republiky a nová poznávání.
Vítězové jsou všichni, kteří se soutěže ZST zúčastnili. Na stupně vítězů v kategorii A 3. – 5. tř. vystoupal nejvýše Matouš Charvát z Mysliveckého kroužku při DDM ve Vlašimi, na 2. místě se umístil Vojta David a na 3. místě Jan Mecka ze stejného kroužku. Hodnoceno bylo 58 dětí. Nejmenší děti z MŠ a 1. třídy byly velmi úspěšné. Nejlépe se dařilo Vojtěchu Luňáčkovi z nového kroužku z Čechtic, sekundovaly mu dvě dívky z Puštíků z Netluk Jasmína Cíchová a Veronika Brabcová. V kategorii B 6. – 9. třída zvítězil Daniel Slavata z Mysliveckého kroužku při DDM ve Vlašimi, na 2. místě se umístil Jiří Bouček ze ZŠ Zdislavice a na 3. místě Kateřina Gruberová z mysliveckého kroužku Puštíci z Netluk. Celkem bylo hodnoceno 27 účastníků. Vítězové dostali krásné ceny, na kterých se podílela především firma Sellier Bellot a. s. Vlašim, OMS Benešov, ČSOB Vlašim, Druckvo Praha, pivovar Ferdinand Benešov (ne pivo, ale sud limonády), Sportovně střelecký klub Vlašim, Stravování Turek, ČSOP Vlašim, sladkosti z Mokate Votice, BestHunting s.r.o. Paraha.
Velké poděkování patří všem vedoucím kroužků za celoroční pravidelnou práci s dětmi: J. Rosolové z Votic, Ing. I. Holadové z Vlašimi, L. Krčilové z Benešova, J. Jiráskovi z Netvořic, L. Brabcové z Netluk, M. Sedláčkovi z Týnce nad Sázavou a také novému kroužku Divočáci z Čechtic s H. Hejnou (máme v kroužcích již 120 dětí). Poděkování zaslouží mladí spolupracovníci, kteří pomáhali s organizací celé soutěže, která byla letos velmi náročná, Ing. Z. Kůtovi, Ing. P. Hrmovi, Ing. I. Holadové, E. Štefanicové, J. Vávrovi, V. Kunešovi, N. Slavatové rodičům a přátelům, kteří pomáhali s doprovodem nejmenších účastníků soutěže. Další poděkování patří OMS Příbram za nádherné malby na dřevěných plaketách, které dostávali vítězové. Na všech byla vidět radost, spokojenost a pohoda. Věříme, že během dalšího roku řady dětí, nejen v kroužcích, se rozrostou a velké hřiště, kterým je naše příroda, se zcela zaplní. A jubilejní padesátý ročník pěkně společně oslavíme v celé republice.

Mgr. Jarmila Vaníčková, Ing. Jaroslav Vaníček, fotodokumentace Ing. Zdeněk Kůta, Ing. Petr Hrma
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg