Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Zlatá srnčí trofej > Zdislavice 2012

Zlatá srnčí trofej 2012 na Benešovsku

Okresní kolo 42. ročníku soutěže ZST zůstalo věrno loňskému krásnému lesnímu prostředí. Setkali jsme se 19. května 2012 v rekreačním středisku Trycon Resort Zdislavice, v okolí známém pod názvem „Peklo“. Podmanivé prostředí rozsáhlého lesního komplexu Javornické hůry a Židova kopce nám poskytlo příjemný stín lesa, zurčení potoka, nespoutanou volnost a rozběh po údolních loukách. Od prvního vstupu do lesa jsme věděli, že se nacházíme v kraji srnčí, mufloní a hlavně černé zvěře, což nám dokázaly všudy přítomné pobytové stopy v lesních porostech i na polích. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný jarní den a všude okolo nová rašící životem kypící zeleň.
Do soutěže se přihlásilo 46 dětí. V nejmladší kategorii předškoláků a dětí do 2. třídy „0“ - 3 děti (1 dívka a 2 chlapci), v mladší kategorii „A“ – 23 dětí (10 dívek a 13 chlapců) a v kategorii starších „B“ - 20 dětí (10 dívek a 10 chlapců). Slavnostního zahájení, které proběhlo za zvuků loveckých signálů trubačů Bc. Petra Hrmy a Davida Holady, se zúčastnili zástupce OMR OMS Benešov, MUDr. Luděk Červený, vedoucí kroužků a rodiče soutěžících.
Úvodní částí soutěže byl teoretický test se 100 otázkami, s výběrem správné odpovědi ze tří možností, který některým mladším soutěžícím nadělal i problémy, ale byli tací, kteří se po půlhodině mohli pustit do druhé části. Na louce pod lesem jsme umístili 50 mysliveckých exponátů, které soutěžící měli poznat. V letošním roce poprvé s výběrem správné odpovědi ze tří možností. Soutěžící poznávali např. shozy paroží, lebky, kůže, trofeje a preparáty zvěře, myslivecké a lovecké součásti výstroje a výzbroje včetně živého mláděte i dospělce výra velkého, což bylo pro mnohé dosti obtížným úkolem. Výběr tohoto způsobu, který děti přibližuje ke správné odpovědi velice urychlil hodnocení obou soutěžních disciplín, které probíhalo přiložením šablony správných odpovědí na odpovědní list. Celou soutěžní část ukončila 2,5 km dlouhá poznávací terénní stezka, vedená členitým lesním porostem se 60 ti stanovišti. I zde musely soutěžící presentovat své znalosti pobytových stop zvěře, mysliveckých zařízení a praktických exponátů, dendrologie a lesnické botaniky. Ze všech částí soutěže mohli účastníci získat celkem 304 bodů (test 100 bodů, poznávačka exponátů 50 bodů, terénní stezka 154 bodů). Při shodném součtu dosažených bodů rozhodoval zisk bodů z praktické venkovní části. Přestože v posledních ročnících na předních místech přesvědčivě dominovaly dívky, letos tomu tak nebylo. V nejmladší kategorii zvítězila Lucie Jurášová se 153 body před Danielem Slavatou se 118 bodya Janem Boučkem s 90 ti body. V mladší kategorii A v rámci OMS Benešov zvítězil Patrik Fulín se 139 body před Martinem Doubravou se 137 body a Annou Pavličovou se 128 body. Nejvyššího počtu bodů – 151, dosáhl hostující Michal Pecher (OMS Olomouc). V kategorii starších se odehrál nejvyrovnanější souboj o prvenství, které nakonec získal Daniel Cudlín s 217 body před Eliškou Štikovou s 215 body a Janem Dobiášem s 188 body. Všechny testy, výsledkové listiny a fotografie exponátů lze nalézt na webu OMS Benešov pod odkazem Zlatá srnčí trofej a odkazem Zdislavice 2012.
Nedá se však říct, že jsme jen soutěžili. Děti se v příjemném prostředí dostatečně vydováděly a shlédly dvě zajímavé ukázky. Manželé Kunešovi s dalšími členy kynologické komise OMS Benešov předvedli se svými třemi fenkami zajímavou kynologickou akci, která se týkala správného výběru štěněte, držení psa, výchovy a výcviku poslušnosti. Ukázka byla velmi akční, vtipná a hlavně v jejím závěru došlo na hlazení a mazlení fenek, což děti intenzivně prožívaly. Poté členové trubačského tria při OMS Benešovské Horny poutavou formou přiblížili dětem vznik lovecké hudby, její úlohu a postavení v současné myslivosti. Poděkování patří Ing. Janu Slabému, Jiřímu Hvězdovi a PhDr. Pavlu Sýkorovi, kteří doprovázeli slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a svým trubačským umem ho zdařile zarámovali. V průběhu soutěže nás navštívil i Jan Mudra, tvůrce pořadů Tisíc let České myslivosti, který si natočil pro nově připravovaný dokument o práci s mysliveckou mládeží spoustu zdařilých záběrů z tohoto okresního kola.
Velice zdařilé soutěži odpovídalo také její ocenění. Všichni soutěžící obdrželi účastnické ceny z propagačních předmětů regionálních firem a pět nejlepších v každé kategorii získalo hodnotné věcné ceny, které věnovali: OMS Benešov, Sellier & Bellot a. s. Vlašim, Hubertka K+K Vlašim, LČR s. p. LZ Konopiště, Infocentrum Vlašim, Bc. Petr Hrma, manželé Vaníčkovi a manželé Kůtovi.  Finanční zajištění soutěže podpořily MěÚ Benešov, Vlašim a Votice. Poděkování patří i vedoucí rekreačního střediska PhDr. Nadě Suché, která se svými zaměstnanci významně přispěla ke zdárnému průběhu okresního kola.
A závěrečné poděkování? Patří samozřejmě úzkému okruhu pro ZST nadšených myslivců a myslivkyň, nejen z řad organizátorů, kteří opět předvedli obětavou a perfektní práci při přípravě a průběhu soutěže, ale i vedoucím mysliveckých a přírodovědných kroužků za celoroční úsilí s jakým se dětem věnují. Patří také všem rodičům za podporu a zájem věnovat dětem svůj čas při poznávání přírody. Věříme, že příjemné lesní prostředí Javornické Hůry a atmosféra soutěže bude dlouho doznívat v srdcích všech účastníků tohoto 42. ročníku okresního kola ZST.
Manželé Vaníčkovi Vlašim
 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg