Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Beroun
 
Pozadi
OMS Beroun
Adresa: Na Dražkách 328 , 266 80
Telefon:311 622 196, 737 761 271
Email:oms.beroun@iex.cz
Web:www.myslivost.cz/omsberoun
Jednatel:Jitka Heindlová
Předseda:Vlastimil Palek
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 17.00
Út:Dle tel. domluvy
St:8.00 - 17.00
Čt:Dle tel. domluvy
Pá:-
   
IČO:67777023
Účet:360975389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Beroun
Blok informací levého panelu
Domů

Úvod

Dovolujeme si Vás srdečně uvítat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku Beroun Českomoravské myslivecké jednoty. Jsme občanským sdružením jehož členy jsou občané, kterým není lhostejný současný stav naší přírody a zvěře v ní, kteří mají přírodu rádi a rádi také přiloží ruku k dílu, když je třeba přírodě pomoci. Sdružujeme v berounském regionu cca 630 členů, snažíme se probudit zájem u mládeže, organizujeme kurzy pro zájemce o získání loveckého lístku, ti se totiž musí podrobit poměrně náročné zkoušce ze sedmi odborných předmětů. Organizujeme ve spolupráci s mysliveckými sdruženími  pracovní zkoušky loveckých psů, střelecké závody, vědomostní soutěž pro děti O Zlatou srnčí trofej a přehlídky trofejí.. Uvedený výčet činností nevystihuje celou náplň naší činnosti a je samozřejmě daleko širší. Uvítáme každého zájemce, který se k nám chce přidat i každého zájemce o spolupráci. Naši členové, kteří jsou sdruženi v mysliveckých sdruženích, nebo honebních společenstvech, kterých je na Berounsku celkem padesátdva užívají honební pozemky a věnují se chovu a zlepšení životních podmínek zvěře a to těch druhů, které žijí volně na území České republiky. Zabývají se i regulací stavů zvěře a ozdravnými opatřeními v přírodě.
 
Filozofie myslivosti
 
  • Lov lze chápat pouze ve spojení s činností zaměřenou na zachování a racionální chov zvěře, opírající se o vědecké poznatky.
  • Myslivec musí znát a zvažovat důvody své činnosti, respektovat zachování biologické rovnováhy, být aktivním ochráncem přírody a všech jejích součástí.
  • Lov slouží a ospravedlňuje se jen tam, kde přispívá k udržení rovnováhy v přírodě.
  • Lov dává člověku možnost usmrcovat zvěř. V důsledku toho se stává i velkou lidskou zodpovědností.
  • Myslivec musí přísně dodržovat a zachovávat etiku lovu.
  • Lov není přípustný bez specifického zákonodárství.
  • Bez dodržování těchto zásad není člověk myslivcem, ale pytlákem.
 
 
Blok informací pravého panelu