Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Beroun
 
Pozadi
OMS Beroun
Adresa: Na Dražkách 328 , 266 80
Telefon:311 622 196, 737 761 271
Email:oms.beroun@iex.cz
Web:www.myslivost.cz/omsberoun
Jednatel:Jitka Heindlová
Předseda:Vlastimil Palek
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 17.00
Út:Dle tel. domluvy
St:8.00 - 17.00
Čt:Dle tel. domluvy
Pá:-
   
IČO:67777023
Účet:360975389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Beroun
Blok informací levého panelu
Aktuality


ZST se dne 13. června nekoná

 Chovatelská přehlídka trofejí se bude konat
v termínu 4. 8. - 7. 8. 2020
a volební sněm 8. 8. 2020 v KD TmaňPočínaje dnem 18. května 2020 počínají opět běžet veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, tedy nejpozději dne 1. června 2020. Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.
 
Samotné provedení daného úkonu bude současně považováno za žádost o navrácení v předešlý stav ve smyslu § 41 odst. 2 správního řádu, přičemž překážkou ve smyslu tohoto ustanovení byl trvající nouzový stav, který je třeba považovat za vážný důvod, jenž bránil v tom daný úkon učinit v původní lhůtě.
 
Nelze-li samotné podání v této lhůtě učinit (např. v případě odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti držitelem zbrojního průkazu skupiny D), je třeba rovněž příslušný útvar policie požádat o navrácení v předešlý stav (§ 41 odst. 2 správního řádu). Příslušný útvar policie v takovém případě přizná tomuto požádání odkladný účinek dle § 41 odst. 3 správního řádu a určí dodatečnou lhůtu, která nesmí být delší než původní lhůta stanovená zákonem o zbraních (v uvedeném příkladu tak nejvýše 2 měsíce).
 
Doba platnosti výjimky (byla-li vydána na dobu určitou), povolení vydaného podle § 12 zákona o zbraních a zbrojního průvodního listu se navyšuje o dobu trvání nouzového stavu, v případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března 2020 v právní moci, se jejich platnost tedy navyšuje o 67 dnů. Příslušný útvar policie vydá držiteli některého z těchto rozhodnutí na požádání potvrzení o prodloužení jeho platnosti a uvede v tomto potvrzení den, kdy platnost výjimky, povolení nebo zbrojního průvodního listu skončí. V Centrálním registru zbraní bude doba platnosti těchto rozhodnutí prodloužena automaticky.
 
S ohledem na aktuálně uveřejněný harmonogram uvolňování protiepidemických opatření lze, budou-li to dovolovat organizační možnosti a kapacity, provádět zkoušky odborné způsobilosti již od 25. května 2020. Při provádění zkoušek bude nadále potřeba dodržovat doporučené hygienické a protiepidemické postupy.
 
Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti.
 
 
 
Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
Kontakty na jednotlivá pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze nalézt na webových stránkách Policie ČR na adrese https://www.policie.cz/imapa.aspx .

 

 

EKOPLANT - pachová zradidla. 

Doporučuji případné objednávky směřovat do mailu, nebo na telefon - máte výhodnější ceny, než přes shop.
 
https://www.pacholek.cz/
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na uvedený telefon, nebo mail.
 
S pozdravem
Lucie Štěpánková
 
 
 
EKOPLANT, s. r. o.
Kolbenova 886/9a
190 00 Praha 9
IČ: 25719602

Tel: 724 291 330 telefon - máte výhodnější ceny, než přes shop.
 
Zastrelne.docx

Zadost-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uzivatelum-hinite-_-(1).docx

Priloha-c-1-zadosti-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uziv-_-(003).docx
Priloha-c-2-zadost-o-poskytnuti-financnich-prispevku-poskytovanych-uzi-_.docx


 

 

r
  
    


                                                          
                               
                
                                                                          
                                                                           

 

 
Blok informací pravého panelu